Thứ ba, 13/11/2018 12:14 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Những nguyên tắc phải tuân theo khi khai thác thủy sản

18/11/2011, 16:01 (GMT+7)

Khai thác thủy sản phải tuân thủ những nguyên tắc gì?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 11, Luật Thủy sản năm 2003, khai thác thủy sản phải tuân thủ các những nguyên tắc sau: 1. Khai thác thuỷ sản ở vùng biển, sông, hồ, đầm, phá và các vùng nước tự nhiên khác phải bảo đảm không làm cạn kiệt nguồn lợi thuỷ sản; phải tuân theo quy định về mùa vụ khai thác, thời hạn khai thác, vùng khai thác, chủng loại và kích cỡ thuỷ sản được khai thác, sản lượng cho phép khai thác hàng năm và phải tuân theo quy định của Luật Thủy sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Sử dụng các loại ngư cụ, phương tiện khai thác thuỷ sản có kích cỡ phù hợp với các loài thuỷ sản được phép khai thác. Khai thác thủy sản ven bờ được quy định như thế nào? Trả lời: Theo Điều 13, Luật Thủy sản năm 2003, khai thác thủy sản ven bờ được quy định như sau: 1. Nhà nước có chính sách tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp trong hoạt động khai thác thuỷ sản ở vùng biển ven bờ và cơ cấu nghề nghiệp giữa các nghề khai thác, nuôi trồng, chế biến thuỷ sản, nghề nông, nghề rừng, nghề dịch vụ. 2. Tổ chức, cá nhân khai thác thuỷ sản ven bờ khi chuyển đổi sang khai thác thuỷ sản xa bờ, nuôi trồng thuỷ sản thì được hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ vốn, giao đất, mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản theo chính sách của Nhà nước. 3. Tổ chức, cá nhân khai thác thuỷ sản ven bờ phải có phương tiện cứu sinh, phương tiện theo dõi dự báo thời tiết; tuân theo các quy định của pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa và pháp luật về hàng hải.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận