Chủ nhật, 19/08/2018 02:32 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Những trường hợp không được bồi thường khi bị thu hồi rừng

06/08/2012, 10:30 (GMT+7)

Những trường hợp nào không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi rừng?

* Những trường hợp nào không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi rừng?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, những trường hợp không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi rừng được quy định như sau:

1. Sau mười hai tháng liền kể từ ngày được giao, được thuê rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất để bảo vệ và phát triển rừng mà chủ rừng không tiến hành các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng;

2. Sau hai mươi bốn tháng liền kể từ ngày được giao, được thuê đất để phát triển rừng mà chủ rừng không tiến hành các hoạt động phát triển rừng theo kế hoạch, phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

3. Chủ rừng sử dụng rừng không đúng mục đích, cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;

4. Rừng được giao, cho thuê không đúng thẩm quyền hoặc không đúng đối tượng;

5. Chủ rừng là cá nhân khi chết không có người thừa kế theo quy định của pháp luật.

6. Rừng được Nhà nước giao, cho thuê mà phần vốn đầu tư có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước gồm tiền sử dụng rừng, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng rừng, tiền nhận chuyển nhượng quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, tiền đầu tư ban đầu để bảo vệ và phát triển rừng.

* Cấp nào có thẩm quyền giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng đã giao, cho thuê hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn? 

Theo Điều 28 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng đối với hộ gia đình, cá nhân; quyết định giao rừng, thu hồi rừng đối với cộng đồng dân cư thôn. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định chuyển mục đích sử dụng toàn bộ hoặc một phần khu rừng đã giao, cho thuê đối với hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng toàn bộ hoặc một phần khu rừng đã giao đối với cộng đồng dân cư thôn.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận