Thứ hai, 22/10/2018 07:50 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Những trường hợp không được cấp Giấy phép khai thác thủy sản

18/11/2011, 15:38 (GMT+7)

Những trường hợp nào không được cấp Giấy phép khai thác thủy sản? Trả lời: Theo khoản 2, Điều 5, Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 4/5/2005 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản, tổ chức, cá nhân không được cấp Giấy Phép khai thác thủy sản nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 1. Khai thác các loài thuỷ sản bị cấm; khai thác trong các vùng cấm, trong thời gian cấm khai thác bằng nghề bị cấm. 2. Khai thác các loài thuỷ sản thuộc danh mục các loài thuỷ sản mà Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ NN - PTNT) đã công bố trữ lượng nguồn lợi của các loài này đang bị suy giảm nghiêm trọng hoặc có nguy cơ bị tuyệt chủng. Thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản trong những trường hợp nào? Trả lời: Theo Điều 18, Luật Thủy sản năm 2003, tổ chức, cá nhân khai thác thuỷ sản bị thu hồi Giấy phép khai thác thuỷ sản trong trường hợp sau đây: 1. Không còn đủ điều kiện về các điều kiện để được cấp Giấy phép khai thác thủy sản; 2. Vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật này về khai thác thuỷ sản hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động thuỷ sản ba lần trong thời hạn của Giấy phép khai thác thuỷ sản; 3. Tẩy xoá, sửa chữa nội dung Giấy phép khai thác thuỷ sản; 4. Có hành vi vi phạm khác mà pháp luật quy định phải thu hồi Giấy phép khai thác thuỷ sản.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận