Chủ nhật, 21/07/2019 01:50 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

NIFERCO đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

28/04/2017, 07:30 (GMT+7)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình khai mạc vào 8h ngày 26/4/2017.

09-50-45_nh-di-hoi-co-dong-phn-ln-2017
Quang cảnh đại hội

Đến dự đại hội có sự tham gia của 214 cổ đông đại diện cho 15.111.106 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, chiếm 96 % vốn điều lệ Công ty.

Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo của Ban giám đốc; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2016 và thông qua các tờ trình: Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2016; tờ trình về kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2017; tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2017; tờ trình về thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2016, đề nghị mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017; tờ trình về đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017.

Năm 2016, có những khó khăn thách thức mới, HĐQT Công ty đã xác định rõ và tập trung trong công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác quản lý, bám sát các mục tiêu kế hoạch đã đề ra, đồng thời tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh đảm bảo hiệu quả tốt nhất cho doanh nghiệp.

Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2016 được duy trì ổn định và đạt được kết quả tăng trưởng so với cùng kỳ như sau:

1. Doanh thu thuần về bán hàng: 546,139 tỷ đồng, bằng 103% so với năm 2015 và xấp xỉ 100% kế hoạch năm 2016 được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

2. Sản lượng tiêu thụ:

+ Lân nung chảy: 133.150 tấn, bằng 107% so với năm 2015.

+ Phân NPK các loại: 46.142 tấn, bằng 100% so với năm 2015.

3. Lợi nhuận trước thuế đạt: 24,25 tỷ đồng, bằng 107% so với năm 2015.

4. Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách với nhà nước: 6,7 tỷ đồng, bằng 119% so với số nộp ngân sách năm 2015.

5. Cổ tức năm 2016 chi trả cho các cổ đông tỷ lệ 12% trên vốn điều lệ, bằng 150% kế hoạch cổ tức năm 2016 do đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 biểu quyết thông qua.

Năm 2016 Công ty đã giảm tối đa hàng tồn kho, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giá trị hàng tồn kho cuối năm 2016 bằng 69% so với giá trị hàng tồn kho năm 2015, giá trị hàng tồn kho năm 2016 giảm 31% so với năm 2015.

Năm 2016, Công ty tập trung phát triển mở rộng thêm thị trường mới tại các tỉnh phía Bắc và Tây Nguyên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty đặt ra chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017, phấn đấu đạt mức doanh thu bán hàng năm 2017 là 534 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 24 tỷ đồng, sản phẩm sản xuất phân lân nung chảy 152.000 tấn, phân NPK 45.000 tấn.

Với những kết quả trên, Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình đã và đang nhận được sự tin tưởng, sự quan tâm rất lớn của các đối tác, các cổ đông, các nhà đầu tư và Cán bộ công nhân viên Công ty. Điều này đã tạo động lực rất lớn giúp Công ty tự tin hơn trong các định hướng chiến lược của mình nhằm trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất phân bón uy tín của Việt Nam.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận