Thứ bảy, 21/09/2019 08:01 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Ninh Thuận: Năm 2014 huy động gần 14 tỷ đồng

22/01/2015, 06:29 (GMT+7)

Theo Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh Ninh Thuận, việc huy động nguồn lực từ các DN, động đồng dân cư tại các huyện để xây dựng NTM trong năm 2014 được gần 14 tỷ đồng, trong đó dân đóng góp hơn 12 tỷ đồng, DN 1,5 tỷ đồng.

Qua kiểm tra ra soát, việc huy động của các địa phương là vừa sức dân và phù hợp với điều kiện kinh tế địa phương. Các phương án huy động dân đều được bàn bạc, công khai, dân chủ và được đồng thuận của người dân.

Riêng đối với các hộ gia đình chính sách, hộ neo đơn, việc huy động được xem xét, miễn giảm đóng góp. Còn các hộ nghèo có thể tham gia đóng góp bằng công lao động hay chia ra đóng góp nhiều lần nếu đóng tiền.

KS

Đang được quan tâm

Gửi bình luận