Thứ bảy, 26/05/2018 09:18 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nông dân, chủ thể thực chất

18/09/2014, 09:30 (GMT+7)

Phải khẳng định rằng, thành công lớn nhất của Quảng Ninh sau 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM là nhận thức về chương trình này được nâng lên rất rõ.

Nông dân, chủ thể thực chất
Mô hình trồng ổi ở Đầm Hà mang lại thu nhập cao

Đến nay, người nông dân đã đóng vai trò chủ thể thực chất trong việc xây dựng NTM.

Chính sách gắn với thực tiễn

Bước vào xây dựng NTM, Quảng Ninh xác định xây dựng chương trình này không chỉ là thay đổi diện mạo của các vùng nông thôn mà quan trọng hơn hết đó là thay đổi “cái chất” của nông thôn.

Do đó, phát triển SX, nâng cao thu nhập cho nông dân là một trong những mục tiêu quan trọng mà chương trình xây dựng NTM phải đạt được.

Chính vì vậy, ngay từ bước đầu triển khai thực hiện chương trình, nội dung này đã được Quảng Ninh đặc biệt quan tâm.

Trên cơ sở đó, tỉnh đã chỉ đạo hoàn thành các quy hoạch quan trọng, đặt tiền đề cho bước tái cơ cấu phát triển ngành nông nghiệp theo hướng bền vững như: Quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung; chế biến gỗ; phát triển nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt; nuôi trồng thuỷ sản trên biển...

Nhằm tạo động lực SX, thời gian qua, địa phương này cũng đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và địa bàn nông thôn, trực tiếp là các chính sách hỗ trợ SX kinh doanh trong nông - lâm - ngư nghiệp như: Chính sách về khuyến khích hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học công nghệ, tín dụng, đào tạo nghề, vệ sinh môi trường nông thôn...

Ngành kinh tế thuỷ sản được xác định là một trong những ngành mũi nhọn phát triển kinh tế nông thôn, do đó Quảng Ninh đã triển khai nhiều chính sách đầu tư cho khai thác đánh bắt và nuôi trồng thuỷ hải sản như: Xây dựng Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá Vịnh Bắc Bộ và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá tại khu vực Cô Tô; phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 6/7 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá; đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung trên biển; xây dựng hạ tầng vùng SX giống nhuyễn thể tại Vân Đồn...

Song song với đó, trong 3 năm, tỉnh đã tập trung nguồn lực hỗ trợ, đẩy mạnh phát triển SX, nhân rộng mô hình SX hiệu quả với kinh phí hỗ trợ trên 310 tỷ đồng. Ngoài nguồn ngân sách hỗ trợ của tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã cũng đã chủ động dành nguồn ngân sách của mình để hỗ trợ thêm cho các mô hình phát triển SX trên địa bàn, xác định rõ danh mục dự án, mô hình cần hỗ trợ, nhân rộng.

70 xã chạm đích

Theo báo cáo của Ban Xây dựng NTM tỉnh Quảng Ninh, dự kiến trong năm nay, toàn tỉnh có thêm 36 xã cơ bản đạt tiêu chí NTM, trong đó có 14 xã đăng ký về đích sớm so với lộ trình của tỉnh.

Như vậy, Quảng Ninh sẽ có 70 xã đạt tiêu chí NTM vào cuối năm nay. Với những kết quả đạt được, mục tiêu đến năm 2015, Quảng Ninh cơ bản hoàn thành Chương trình MTQG về xây dựng NTM với 10/13 huyện, thành phố, thị xã và 82/125 xã trên địa bàn cơ bản đạt tiêu chí NTM chắc chắn sẽ đạt được.

Có thể nói, những chính sách sát với thực tiễn của tỉnh đã góp phần không nhỏ để đạt được những kết quả trên.

Thống kê của Ban Xây dựng NTM cũng cho thấy, thu nhập bình quân đầu người của khu vực nông thôn đã tăng từ 10,98 triệu đồng/năm (năm 2010) lên 14 triệu đồng/năm (năm 2012) và 16,5 triệu đồng năm 2013. Tính đến hết năm 2013, toàn tỉnh có 26 xã cơ bản đạt tiêu chí (tăng 10 xã so với kế hoạch), bình quân các xã đạt 17,46 tiêu chí/xã; 37,38 chỉ tiêu/xã.

Đến nay bình quân chung toàn tỉnh đạt 12,37/19 tiêu chí (bình quân cả nước đạt được 8,06/19 tiêu chí, khu vực miền núi phía Bắc đạt 6,3/19 tiêu chí). Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt qua các năm, từ 7,68% năm 2010 xuống còn 2,52% năm 2013.

Với những bước tiến vững chắc, Quảng Ninh đang tiếp tục đặt ra mục tiêu đến hết năm 2015 có 100% các đường trục xã, liên xã được nhựa hoá hoặc bê tông hoá, đường liên thôn được cứng hoá đạt chuẩn, 100% xã đồng bằng, 50% xã miền núi có hệ thống kênh mương được kiên cố hoá.

Kinh tế khu vực nông thôn đóng góp từ 15-20% GDP của tỉnh, trong đó giá trị tăng thêm nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 4% trong cơ cấu GDP của tỉnh; thu nhập của người dân nông thôn gấp 1,5-2 lần so với thu nhập bình quân khu vực nông thôn của tỉnh năm 2010.

Vừa qua, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM đã đánh giá tỉnh Quảng Ninh nằm trong tốp 5 tỉnh dẫn đầu toàn quốc và dẫn đầu 15 tỉnh phía Bắc về xây dựng NTM. 12 xã của tỉnh có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đích NTM đã đến gần, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục có những phương pháp tổ chức thực hiện, điều hành chương trình hiệu quả, trong đó tập trung cho phát triển SX, xây dựng hạ tầng vùng nông thôn để không chỉ hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM, mà còn tạo nền tảng của tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và tiến tới mục tiêu là tỉnh dịch vụ - công nghiệp trong tương lai gần.

TÂN YÊN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận