| Hotline: 0983.970.780

Thứ Bảy 23/05/2020 , 13:39 (GMT+7)

Nông dân Thanh Hóa hài lòng giống lúa mới VNR 20

Thứ Bảy 23/05/2020 , 13:39 (GMT+7)

Giống lúa thuần VNR 20 có thời gian sinh trưởng từ 120 đến 125 ngày, đẻ nhánh khỏe, thấp cây, chống đổ tốt, kháng được một số loại sâu bệnh gây hại, năng suất cao.

 

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp