Thứ bảy, 26/05/2018 07:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nông nghiệp Quảng Ngãi - một năm thắng lợi

18/11/2014, 09:20 (GMT+7)

Ngày 17/11, Sở NN-PTNT Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị sơ kết SXNN và nuôi trồng thủy sản năm 2014; triển khai kế hoạch SX vụ ĐX 2014 – 2015.

Nông nghiệp Quảng Ngãi - một năm thắng lợi
Nhiều giống lúa mới được Quảng Ngãi đưa vào SX nâng cao năng suất, chất lượng

Trong năm 2014, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngành nông nghiệp giành thắng lợi lớn. Các lĩnh vực hầu hết tăng trưởng so với năm trước. Theo đó, sản lượng lương thực cả năm ước đạt 479.554 tấn, tăng 5.960 tấn so với năm 2013. Trong đó, lúa đạt 421.808 tấn, ngô 57.746 tấn.

Riêng lúa, diện tích gieo sạ cả năm 73.651 ha, năng suất đạt bình quân 57,3 tạ/ha. So với kế hoạch, diện tích giảm 0,9% nhưng năng suất tăng 2,1%, sản lượng tăng 1,1%. So với năm 2013, diện tích giảm 1,5% nhưng năng suất tăng 3,1% (2,2 tạ/ha) và sản lượng tăng 2,3%.

Ngành chăn nuôi cũng có nhiều khởi sắc, tổng đàn gia súc, gia cầm đều tăng trưởng. Trong đó, đàn trâu tăng 486 con; bò tăng 454 con, tỷ lệ bò lai chiếm 55,5%; heo tăng 21.526 con.

Thực hiện kế hoạch năm 2015, ngành nông nghiệp Quảng Ngãi tập trung thực hiện và phấn đấu sản lượng tăng trưởng. Các mục tiêu đề ra như lương thực đạt 479.700 tấn, mía 299.800 tấn, lạc 12.900 tấn và sắn 380.275 tấn.

Đặc biệt với cây lúa, vụ ĐX 2015 có khả năng xảy ra tình trạng thiếu nước, do đó phải chủ động giữ nước, tiết kiệm nước tưới ngay từ đầu vụ. Ngoài ra, ứng dụng TBKT “3 giảm, 3 tăng”, mở rộng cánh đồng mẫu lớn để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí SX.

ĐẮC THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận