Thứ hai, 14/10/2019 04:05 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Nông thôn đang chuyển biến mạnh mẽ

23/01/2015, 06:35 (GMT+7)

Ngày 22/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015.

Sáng tạo để đổi mới

Năm 2014, mặc dù nguồn vốn Trung ương đầu tư trực tiếp cho Chương trình chỉ vỏn vẹn có 5.255 tỉ đồng nhưng các địa phương đã huy động, lồng ghép các nguồn lực thực hiện nội dung của Chương trình với số vốn đạt tới 157.814,170 tỉ đồng.

Trong đó nguồn vốn từ ngân sách trên 43.600 tỉ đồng chiếm 31,3%, nguồn vốn từ tín dụng chiếm 85.032 tỉ đổng chiếm 53,6%; DN đóng góp 5.851 tỉ đồng chiếm 3,71% và nguồn huy động từ cộng đồng dân cư là 18.074 tỉ đồng chiếm 11%.

Quá trình thực hiện xây dựng NTM hầu hết các địa phương đều xác định tập trung sử dụng nguồn vốn Chính phủ để đầu tư các công trình thiết yếu phục vụ nhu cầu thiết thực cho đời sống và phát triển SX của người dân trên địa bàn như: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thủy lợi, trường học, trạm xá xã…

Bên cạnh những cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nhiều tỉnh cũng đã chủ động vận dụng ban hành các chính sách hỗ trợ đặc thù nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn các xã như hỗ trợ lãi suất, nâng mức cho vay cho các chương trình, dự án xây dựng NTM; hỗ trợ lãi suất để đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ trong SX, nhất là SXNN.

Đến nay, trong 11 xã điểm của Ban Bí thư Trung ương đã có 9 xã đạt được 19 tiêu chí. Riêng 2 xã Thanh Chăn (Điện Biên), Định Hòa (Kiên Giang) chưa đạt chuẩn. Tỉnh Kiên Giang phấn đấu sẽ đưa xã Định Hòa về đích trong quý I năm 2015, riêng xã Thanh Chăn chưa thể về đích năm nay do xuất phát điểm quá thấp, còn nhiều tiêu chí chưa đạt.

Đặc biệt, một số nơi có chính sách thưởng cho các xã về đích với hạn mức 1 tỉ đồng/xã như: Vĩnh Phúc, Nam Định, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An… để khuyến kích các xã phấn đấu đạt chuẩn.

Không còn xã trắng tiêu chí

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam cho biết, sau Hội nghị Sơ kết toàn quốc vào tháng 5/2014, phong trào xây dựng NTM đã có chuyển biến mạnh mẽ hơn, hầu hết các tỉnh trước đây chưa quan tâm đúng mức hoặc chưa có xã đạt chuẩn đều đã tổ chức Hội nghị đánh giá nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục.

Nhiều địa phương đã chủ động, sáng tạo trong thực hiện cơ chế, chính sách của Trung ương và tăng mức bố trí ngân sách của địa phương cho Chương trình, tạo nhiều cơ chế chính sách linh hoạt để huy động nguồn lực thực hiện nên tốc độ đạt tiêu chí của các xã tăng lên rõ rệt. Bình quân tăng 5,38 tiêu chí so với năm 2010.

Do đó, tính đến hết năm 2014 cả nước đã có 785 xã đạt chuẩn NTM; 1.285 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 2.836 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 2.964 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, chỉ có 945 xã đạt dưới 5 tiêu chí và đặc biệt cả nước không còn xã trắng tiêu chí.

Hiện, kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ SX và đời sống của người dân cơ bản đã được quan tâm xây dựng, nâng cấp; bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi mới, thu nhập của dân cư nông thôn tăng nhanh hơn.

NAM PHƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận