Thứ bảy, 22/09/2018 10:01 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

NTM là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên

12/05/2014, 07:20 (GMT+7)

"Xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, chúng ta không nên nóng vội mà phải làm từng bước vững chắc", Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Thanh Mẫn nói.

17-43-05_bi-thu-thnh-uy-tp-cn-tho-trn-thnh-mn Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Thanh Mẫn

36 Thành ủy viên phụ trách 36 xã NTM

Thưa ông, phong trào xây dựng NTM ở các huyện ngoại thành của TP. Cần Thơ được đông đảo nhân dân, cán bộ chính quyền và đoàn thể địa phương các cấp nhiệt tình hưởng ứng. Sau 3 năm thực hiện đã có 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Điều gì khiến ông hài lòng nhất?

Xây dựng NTM là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta với mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Nhận thức tầm quan trọng đó, Thành ủy Cần Thơ ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 24/5/2012 về “Đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM đến năm 2020”.

Quan điểm chỉ đạo của TP. Cần Thơ: Xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp,…

TP. Cần Thơ đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của TP, huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng NTM, tạo đồng thuận trong nội bộ Đảng đến nhân dân. Thành ủy phân công 36 Thành ủy viên phụ trách 36 xã NTM, mỗi huyện có một Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm Trưởng đoàn phụ trách chung, định kỳ sơ kết rút kinh nghiệm chỉ đạo.

UBND TP. Cần Thơ đã ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa công tác xây dựng NTM; phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua xây dựng NTM, đồng thời vận động xã hội hóa, kêu gọi các DN quan tâm đầu tư, hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Đến nay, một số kết quả bước đầu đạt được quan trọng: Tổng kinh phí thực hiện trên 1.300 tỷ đồng; trong đó, vốn Trung ương trên 81 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương trên 480 tỷ đồng, còn lại là nguồn huy động trong dân. Hai xã được công nhận xã NTM là xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền và xã Trung An, huyện Cờ Đỏ; 11 xã đạt từ 14-19 tiêu chí, 19 xã đạt từ 9-13 tiêu chí, 4 xã đạt từ 5-8 tiêu chí.

Điều khiến tôi hài lòng là các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân TP đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng NTM, đưa kinh tế nông thôn không ngừng phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên đáng kể; bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, khởi sắc.

Từ hình mẫu của 2 xã điểm NTM, Cần Thơ có thêm bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng NTM ở 34 xã còn lại?

Hai xã điểm được công nhận là kết quả bước đầu quan trọng giúp cho TP có kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo trong thời gian tới. TP nhận thấy công tác xây dựng NTM còn một số tồn tại, hạn chế như: Nhận thức của một số bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng NTM có mặt còn hạn chế; chưa huy động hết sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Một số nơi còn trông chờ vào đầu tư của Nhà nước, chưa thật sự chủ động trong huy động các nguồn lực đầu tư...; còn lúng túng về phương pháp tổ chức thực hiện.

Do đó, kinh nghiệm rút ra là tiếp tục giải quyết nhận thức, nâng cao ý chí, quyết tâm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, xem nhiệm vụ xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên ở từng địa phương, đơn vị; huy động lực lượng cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia, chú trọng phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân, kết hợp với kêu gọi đầu tư, hỗ trợ từ các DN, bà con kiều bào tham gia xây dựng quê hương;

Trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương mà có biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp, phân kỳ đầu tư thực hiện từng tiêu chí, bảo đảm đạt vững chắc các tiêu chí để hoàn thành xã NTM theo kế hoạch.

Phải làm từng bước vững chắc

Lựa chọn mục tiêu tiến nhanh để đạt các tiêu chí hoặc chậm nhưng vững bền, quan điểm của ông thế nào?

Như tôi khẳng định, xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, chúng ta không nên nóng vội mà phải làm từng bước vững chắc, việc không phải là công nhận xã này hay xã kia, mà quan trọng là phải thật sự phát triển.

Theo tôi quan trọng nhất để đạt xã NTM, đó là: Kinh tế phải phát triển, đời sống người dân nông thôn phải được nâng lên thật sự; hệ thống chính trị phải trong sạch, vững mạnh; môi trường phải xanh, sạch, bảo đảm cuộc sống cho nhân nhân. Quan điểm của Cần Thơ không chạy theo thành tích, nếu thấy chưa đảm bảo thì chưa công nhận, tiếp tục phấn đấu để đời sống nhân dân thật sự cải thiện và nâng lên.

Bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp là một trong những nhiệm vụ trong xây dựng NTM

Chủ trương của TP huy động mọi nguồn lực hướng về cơ sở, trong đó xây dựng NTM ở TP. Cần Thơ vừa qua có cách làm hay là vận động được các DN tham gia cùng xây dựng NTM, đặc biệt là các DN hợp tác, liên kết với nông dân xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Kết quả mô hình cánh đồng mẫu lớn được phát huy như thế nào thưa ông?

TP. Cần Thơ xác định công tác xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng, với mục tiêu hướng đến là phải thật sự nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn về vật chất và tinh thần. Muốn vậy, kinh tế phải phát triển, TP cần tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tổ chức lại SX trên cơ sở chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hợp lý, phát huy thế mạnh của từng địa phương, thực hiện tốt liên kết trong SX.

Thời gian qua, mô hình cánh đồng lớn đã mạng lại kết quả bước đầu quan trọng, vụ ĐX 2013 - 2014 là 13.792 ha, với hơn 9.000 hộ tham gia. Mô hình đã giúp nông dân giảm giá thành SX lúa, tăng năng suất, tăng chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập, nâng cao cuộc sống nhân dân, góp phần quan trọng cho công tác xây dựng NTM của TP.

Tạo sự đồng thuận

Thời gian tới, để thực hiện thắng lợi xây dựng NTM, TP. Cần Thơ tập trung vào những nhiệm vụ trong tâm nào thưa ông?

Thành ủy Cần Thơ xác định xây dựng NTM, nâng cao đời sống nhân dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của TP. Cần Thơ, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 24/5/2012 về “Đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM đến năm 2020”.

Trước mắt tập trung một số công tác trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng công tác xây dựng NTM, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh công tác huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của khu vực nông thôn, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân; thường xuyên quan tâm công tác bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

Rà soát quy hoạch, khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, gắn với quy hoạch của huyện, của TP, đảm bảo phát triển bền vững; thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tận dụng thế mạnh của từng địa phương cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi phù hợp; nhân rộng các mô hình làm ăn hiệu quả, nhất là mô hình cánh đồng lớn, góp phần tăng thu nhập, nâng cao cuộc sống cho người dân nông thôn.

TP thực hiện tốt công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, hạn chế tai nạn giao thông, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh chính quyền cùng với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở trong xây dựng NTM.

Xin cảm ơn ông!

HỮU ĐỨC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận