| Hotline: 0983.970.780

Thứ bảy 06/03/2021 - 15:36

Nuôi trồng

Nuôi luân canh tôm càng xanh toàn đực – lúa

Thứ Sáu 30/10/2020 - 08:40

Năm 2020 Trung tâm Khuyến nông Trà Vinh thực hiện mô hình 'Nuôi luân canh tôm càng xanh toàn đực – lúa”.

Mô hình thực hiện trên địa bàn 2 xã Kim Sơn và xã Lưu Nghiệp Anh của huyện Trà Cú với tổng quy mô 7 ha/6 hộ. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 70% chi phí con giống tôm càng xanh toàn đực (tổng số lượng con giống thả nuôi là 490.000 con), 70% chi phí về thức ăn, chế phẩm sinh học và 100% chi phí tập huấn, hội thảo tổng kết. Ngoài ra, còn được cán bộ Trung tâm Khuyến nông Trà Vinh hướng dẫn kỹ thuật trong suốt quá trình nuôi.

Trao tôm giống cho các hộ thực hiện mô hình.

Trao tôm giống cho các hộ thực hiện mô hình.

Đến thời điểm hiện tại, tôm phát triển tốt, trọng lượng trung bình đạt 12-15 gr/con, tỷ lệ sống trung bình 65%. Mô hình được cán bộ kỹ thuật và người dân chăm sóc cẩn thận. Dự kiến sau 7 tháng nuôi tôm đạt kích cỡ thu hoạch ≥ 40 gr/con, tỷ lệ sống ≥ 50%, năng suất tôm đạt ≥ 1.400 kg/ha, năng suất lúa ≥ 4 tấn/ha. Bên cạnh hiệu quả kinh tế, việc thực hiện mô hình giúp cân bằng sinh học không tác động đến môi trường, giảm thiểu dịch bệnh, tạo ra sản phẩm sạch. 

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/nuoi-luan-canh-tom-cang-xanh-toan-duc-lua-d276511.html