Thứ ba, 19/02/2019 05:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Cần Thơ: Yên tâm nguồn vốn vay

02/12/2011, 11:52 (GMT+7)

Ông Lê Thanh Hải
Phải nhìn nhận rằng, 10 tháng đầu năm, ngành ngân hàng đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tình hình thực hiện các mặt hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Cần Thơ vẫn đạt mức tăng trưởng khá.

Nhìn chung, các chỉ tiêu tài chính - kinh doanh đều đạt trên kế hoạch năm, cân đối nguồn vốn - sử dụng vốn và thanh toán ổn định. Chất lượng tín dụng được giữ vững.

Tính đến ngày 31/10/ 2011, tổng nguồn vốn huy động đạt 2.299 tỉ đồng, so đầu năm tăng 454 tỉ đồng, tăng 24,63%. Tỉ trọng tiền gửi dân cư chiếm 80,50% (đầu năm 80,16%, cùng kì 71,01%). Dư nợ đạt 3.628 tỷ đồng, so đầu năm tăng 364 tỷ đồng, tăng 11,15%. Tỉ trọng cho vay nông nghiệp - nông thôn chiếm 77%.

Chi nhánh Cần Thơ đã chuẩn bị gần 300 tỉ đồng để nông dân vay trong vụ sản xuất này. Chúng tôi cũng đã quán triệt đến các giám đốc, trưởng phòng chi nhánh quận, huyện trực thuộc là ưu tiên vốn cho sản xuất nông nghiệp và đã phân bổ xuống cơ sở 100 tỉ đồng. Ngoài ra, ở các chi nhánh nếu có nhu cầu nhiều hơn thì chúng tôi sẽ xem xét hỗ trợ. Nói chung, bà con có thể yên tâm nguồn vốn vay.

THẠCH THẢO

Đang được quan tâm

Gửi bình luận