Thứ tư, 24/07/2019 01:21 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Ông Thào Xuân Sùng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

13/12/2018, 11:54 (GMT+7)

Sáng nay (13/12) tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 tổ chức họp báo thông báo kết quả Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành.

Ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2018 -2023) với số phiếu bầu tuyệt đối 100%.

Ông Thào Xuân Sùng tái đắc cử Chủ tịch TƯ Hội Nông dân Việt Nam với số phiếu đạt tuyệt đối 100%

Các ông Lương Quốc Đoàn, Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII và bầu bổ sung 2 đồng chí Bùi Thị Thơm và Nguyễn Xuân Định giữ chức Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

Đại hội đã quyết định số lượng Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 119 ủy viên. Trong số 119 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 cơ quan Trung ương Hội có 35 đồng chí, chiếm 29,4%; Thường trực Hội Nông dân các tỉnh, thành phố là 63 đồng chí; bộ, ngành, đoàn thể là 5 đồng chí, chiếm 4,2%; doanh nghiệp: 5 đồng chí, chiếm 4,2%; hội viên tiêu biểu là 3 đồng chí, chiếm 2,5%; lãnh đạo hợp tác xã là 3 đồng chí; chiếm 2,5%; nhà khoa học là 5 đồng chí chiếm 4,2%.

Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII họp ngày 12/12 tại Phòng họp Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội bên cạnh bầu các chức danh lãnh đạo cũng đã bầu 21 Ủy viên Ban Thường vụ.

Ảnh: N.H
NGUYÊN HUÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận