Chủ nhật, 08/12/2019 10:42 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Ông Thuận Hữu tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo VN

09/08/2015, 20:08 (GMT+7)

Sáng 9/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam đã họp phiên chính thức sau 2 ngày họp nội bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Ông Thuận Hữu tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo VN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh cùng các đại biểu

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, 90 năm qua, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã luôn đồng hành cùng những chặng đường đấu tranh của Đảng ta, nhân dân ta, vì độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, báo chí đã trở thành một binh chủng quan trọng trên mặt trận tư tưởng. Trong thời kỳ đổi mới, những người làm báo tiếp tục là đội quân chủ lực trong việc định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Những năm gần đây, báo chí nước ta đã có bước phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ về nhiều mặt. Diện mạo, số lượng, chất lượng các ấn phẩm, các chương trình phát thanh, truyền hình và công nghệ làm báo... đạt được những bước tiến lớn. Đội ngũ người làm báo tăng nhanh, trình độ được nâng cao.

Báo chí đã phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, phát hiện và cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến và những thành tựu của công cuộc đổi mới; tích cực tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, hoạt động báo chí cũng còn bộc lộ không ít hạn chế, khuyết điểm; còn có những biểu hiện thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng định hướng dư luận, chưa thực hiện tốt tôn chỉ mục đích; còn để lọt thông tin không trung thực, thiếu chính xác, giật gân, câu khách. 

Tổng Bí thư tin tưởng, với truyền thống tốt đẹp, đội ngũ những người làm báo Việt Nam sẽ ngày càng vững vàng về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành sứ mệnh cao cả là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. 

Sau 3 ngày làm việc tập trung, dân chủ và đầy tinh thần trách nhiệm, các đại biểu đã thảo luận, xây dựng, hoàn thiện Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành, báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội...

Tại Đại hội lần này, ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội  cũng đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm  57 đồng chí. Ban Chấp hành bầu ra Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí ủy viên.

KẾ TOẠI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận