Thứ hai, 22/10/2018 02:07 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phải bồi hoàn học bổng nếu tự ý bỏ việc

27/12/2012, 10:04 (GMT+7)

Về chi phí bồi hoàn, dự thảo quy định người học phải bồi hoàn học phí và các khoản chi phí khác phục vụ cho khóa học đã được ngân sách nhà nước cấp.

Theo dự thảo nghị định quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo của Bộ GD-ĐT ngày 26/12, người học chương trình đào tạo trong nước thuộc các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án của cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước cấp chi phí đào phải bồi hoàn học bổng nếu trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp không chấp hành sự điều động làm việc của nhà nước hoặc người học chưa chấp hành đủ thời gian làm việc theo quy định mà tự ý bỏ việc.

Về chi phí bồi hoàn, dự thảo quy định người học phải bồi hoàn học phí và các khoản chi phí khác phục vụ cho khóa học đã được ngân sách nhà nước cấp. Chậm nhất trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định của cơ quan có thẩm quyền, người học có trách nhiệm nộp trả đầy đủ khoản tiền phải bồi hoàn. Chi phí này sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước về quản lý khoản thu hồi nộp ngân sách. Trường hợp không thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn thì cơ quan có thẩm quyền quyết định bồi hoàn không giải quyết các chế độ, chính sách và có quyền khởi kiện theo quy định pháp luật.

Dự thảo cũng nói rõ, với người học là cán bộ, công chức, viên chức và người học theo chế độ cử tuyển thì không phải bồi hoàn.

ĐỨC HIỆP

Đang được quan tâm

Gửi bình luận