Thứ bảy, 23/06/2018 03:36 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phải tuyển lao động “nội” trước khi tuyển lao động “ngoại”

25/02/2014, 10:03 (GMT+7)

Ngày 24/2, Bộ LĐ-TBXH ban hành Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số quy định về lao động nước ngoài (LĐNN) làm việc tại Việt Nam.

Ngày 24/2, Bộ LĐ-TBXH ban hành Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số quy định về lao động nước ngoài (LĐNN) làm việc tại Việt Nam.

Theo đó, trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến tuyển mới, tuyển thêm hay thay đổi LĐNN, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) phải báo cáo giải trình đến Sở LĐ-TBXH về nhu cầu sử dụng người LĐNN gồm: vị trí công việc, số lượng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, mức lương, thời gian làm việc.

Cũng theo Thông tư, trước khi tuyển LĐNN, nhà thầu phải tuyển lao động Việt Nam. Và trước đó, nhà thầu phải gửi đề nghị trực tiếp hoặc qua bưu điện tới Chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi nhà thầu thực hiện gói thầu trước ít nhất 2 tháng đối với đề nghị tuyển từ 500 người lao động Việt Nam trở lên và trước ít nhất 1 tháng đối với đề nghị tuyển dưới 500 người lao động Việt Nam.

Trường hợp nhà thầu có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung số LĐNN đã xác định trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì chủ đầu tư phải xác nhận về việc chấp thuận phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu cần sử dụng của nhà thầu và trước khi tuyển LĐNN theo phương án điều chỉnh, bổ sung thì nhà thầu phải thực hiện việc đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài theo quy định...

TỐ NHƯ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận