Thứ ba, 19/02/2019 11:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phân biệt giới tính sớm cho gà sao

28/12/2011, 10:00 (GMT+7)

Xin giới thiệu kinh nghiệm phân biệt con trống, con mái sớm và chọn cách chọn giống gà sao thuần.

Nuôi gà sao sinh sản cho thu nhập cao hơn gà sao thương phẩm, tuy nhiên việc phân biệt sớm được con trống, con mái, lựa chọn được giống gà sao thuần và hiểu biết được một số tập tính để có biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng phù hợp sẽ giảm chi phí, tăng hiệu quả chăn nuôi.

Xin giới thiệu kinh nghiệm phân biệt con trống, con mái sớm và chọn cách chọn giống gà sao thuần.

(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Báo Nông nghiệp VN số 258 ra ngày 28/12/2011)

KS NGUYỄN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận