Thứ hai, 16/09/2019 09:19 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Phân bón miền Nam tăng vốn điều lệ

12/09/2016, 06:50 (GMT+7)

Theo đó, SFG phát hành thành công trên 4,3 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/CP cho 920 cổ đông...

Công ty CP Phân bón miền Nam (mã chứng khoán SFG), vừa có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, SFG phát hành thành công trên 4,3 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/CP cho 920 cổ đông, qua đó nâng lượng cổ phiếu lưu hành từ trên 43,5 triệu cổ phiếu lên gần 47,9 triệu cổ phiếu.

ĐĂNG QUÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận