Thứ bảy, 14/12/2019 11:06 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Phân công nhiệm vụ từng Bộ, ngành thực hiện 'Không còn nạn đói'

27/11/2019, 08:52 (GMT+7)

Dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (trưởng ban), Chương trình “Không còn nạn đói” có sự tham gia của 13 Bộ, ngành khác nhau.

Ảnh mang tính minh họa.

Theo đó, Bộ NN-PTNT; Bộ Y tế; Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ ngành, các tổ chức có liên quan phối hợp với các ngành, tổ chức có liên quan ở địa phương triển khai công tác tuyên truyền để các cấp, các ngành các tổ chức đoàn thể quần chúng và người dân hiểu được ý nghĩa, từ đó tích cực tham gia chương trình.

Cụ thể, Bộ Y tế có nhiệm vụ lập bộ chỉ số về dinh dưỡng cho người dân ở các mô hình thí điểm (đối tượng trẻ em dưới 2 tuổi và các thành viên khác trong hộ gia đình).

Xây dựng hệ thống mẫu biểu, phiếu điều tra và phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng dinh dưỡng cho người dân (trẻ em dưới 2 tuổi và các thành viên khác trong hộ gia đình) tại các mô hình điểm. Xác định được mức thiếu hụt và cân đối mức thiếu hụt dinh dưỡng của người dân so với tiêu chuẩn của ngành y tế đã ban hành.

Thông qua đó, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Y tế, Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn địa phương tổng hợp kết quả khảo sát, lập dự án và triển khai thực hiện mô hình điểm. Đồng thời phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn, kiểm tra, tổng kết đánh giá và tài liệu hóa thực hiện mô hình điểm.

KẾ TOẠI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận