Thứ năm, 20/09/2018 04:07 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phấn đấu 11 xã đạt chuẩn

02/06/2014, 10:00 (GMT+7)

Năm 2013, tỉnh Trà Vinh đã huy động tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM được gần 552 tỉ đồng, trong đó người dân đóng góp hơn 43 tỉ đồng.

Đến nay, đã có xã Phú Cần (huyện Tiểu Cần), xã Long Đức (huyện Càng Long) được công nhận xã NTM. Ngoài ra, xã Mỹ Long Nam (huyện Cầu Ngang) là xã điểm chỉ đạo của Trung ương cũng đã hoàn thành 19 tiêu chí NTM.

Mục tiêu của Trà Vinh đề ra đến cuối năm 2014 sẽ có 11/85 xã trong tỉnh được công nhận xã NTM. Để đạt được mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM Trà Vinh đưa ra nhiều giải pháp như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để huy động nguồn lực đóng góp từ nhân dân; Ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho các xã điểm xây dựng NTM;

Thực hiện cơ chế sử dụng 50% nguồn thu sổ xố kiến thiết hằng năm để tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; Tăng cường công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình SX mới, bền vững mang lại hiệu quả kinh tế cao để người dân học tập ứng dụng, nâng cao thu nhập...

ND

Đang được quan tâm

Gửi bình luận