Thứ hai, 20/08/2018 08:50 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phấn đấu 9 xã về đích cuối năm 2014

18/03/2014, 09:51 (GMT+7)

Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban chỉ đạo xây dựng NTM Vĩnh Long tiến hành triển khai và tổ chức thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Đích đến của việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến cuối năm 2014 sẽ có 2 xã điểm của tỉnh và 7 xã điểm của huyện, thị xã đạt xã NTM, các xã còn lại trong 22 xã điểm phấn đấu đạt thêm 4 tiêu chí; các xã ngoài xã điểm phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban chỉ đạo xây dựng NTM Vĩnh Long tiến hành triển khai và tổ chức thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tập trung ưu tiên đầu tư nguồn lực cho 9 xã đạt tiêu chí vào năm 2014, rà soát và tiếp tục bố trí vốn lồng ghép hỗ trợ 13 xã điểm còn lại hoàn thành xây dựng NTM vào năm 2015.

NGUYỄN DUY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận