Thứ tư, 23/01/2019 09:40 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phấn đấu Duy Xuyên đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2020

13/06/2018, 08:28 (GMT+7)

Phấn đấu đưa huyện Duy Xuyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) vào năm 2020, các cấp, ngành chức năng tỉnh Quảng Nam đang nỗ lực thực hiện mục tiêu này.

15-59-12_1
Đến năm 2020, huyện Duy Xuyên phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM

Mới đây, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã gửi tờ trình đề nghị phê duyệt lên UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM với nhiều nội dung cụ thể.

Theo tờ trình của Văn phòng Điều phối NTM Quảng Nam gửi UBND tỉnh đề nghị phê duyệt kế hoạch thực hiện huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM vào năm 2020, sẽ có sự điều chỉnh lại tổng mức đầu tư và tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách tỉnh các tuyến đường DH (đường huyện) so với đề nghị của UBND huyện Duy Xuyên (giảm 3,9 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh so với đề nghị của huyện).

Bên cạnh đó, nhằm đạt chuẩn tiêu chí môi trường, UBND huyện Duy Xuyên đề nghị được hỗ trợ 10 tỷ đồng từ nguồn Chương trình NTM để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên, đối chiếu với Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam thì vốn Chương trình NTM không có nội dung hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Trước vấn đề này, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để huyện Duy Xuyên có điều kiện giải phóng mặt bằng, xây dựng ít nhất một khu xử lý chất thải rắn tập trung, sau khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, góp phần thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Đối với nguồn vốn đề nghị 10 tỷ đồng giải phóng mặt bằng, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đưa vào phần lồng ghép các chương trình, dự án từ ngân sách tỉnh (không sử dụng nguồn Chương trình NTM).

Đối với nguồn lực thực hiện kế hoạch huyện NTM Duy Xuyên, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Văn phòng Điều phối NTM đã rà soát về nhu cầu vốn trực tiếp từ Chương trình NTM của ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh cần thiết để thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020 là 188,732 tỷ đồng (giảm 153,638 tỷ đồng so với đề nghị ban đầu của huyện Duy Xuyên), trong đó đối với tiêu chí cấp xã là 98,732 tỷ đồng.

15-59-12_2
Bê tông hóa giao thông nông thôn tại xã Duy Vinh (Duy Xuyên)

Riêng các tiêu chí cấp NTM cấp huyện thì các dự án do UBND huyện Duy Xuyên làm chủ đầu tư là 90 tỷ đồng. Trong nguồn vốn này, Văn phòng Điều phối NTM cũng đề nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để có ý kiến thống nhất bổ sung vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 cho Chương trình NTM, bổ sung hỗ trợ cho UBND huyện Duy Xuyên thực hiện từ kế hoạch năm 2019.

Về các dự án do các Sở, ngành liên quan làm chủ đầu tư (thực hiện các chỉ tiêu về y tế và giáo dục là 10 tỷ đồng), Văn Phòng Điều phối NTM đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại danh mục, cân đối tham mưu UBND tỉnh ưu tiên hỗ trợ từ nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để đầu tư đạt chuẩn tho phân cấp quản lý.

Ông Đỗ Vạn Lộc, Phó chánh Văn phòng chuyên trách, Văn phòng Điều phối NTM Quảng Nam cho biết, trong việc xây dựng huyện NTM Duy Xuyên, đối với các tiêu chí về hạ tầng không khó thực hiện vì chỉ cần có vốn là triển khai được.

“Quan trọng là giữ được các tiêu chí mềm như môi trường, hệ thống chính trị, văn hóa. Đối với tiêu chí về hệ thống chính trị, theo quy định của Trung ương về số Đảng bộ trong sạch vững mạnh không quá 50%. Trong khi tiêu chí NTM yêu cầu phải có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí về hệ thống chính trị. Vấn đề này, chúng tôi đang kiến nghị Trung ương xem xét, điều chỉnh.

Về tiêu chí văn hóa, làm sao để duy trì giữ vững được danh hiệu văn hóa qua các năm cũng là một vấn đề không dễ. Mục đích cuối cùng của xây dựng huyện NTM vẫn là phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Xây dựng, hình thành các hình thức tổ chức sản xuất như HTX làm ăn có hiệu quả đỡ đầu cho kinh tế hộ, giúp người dân liên kết sản xuất theo chuỗi mới là ý nghĩa của xây dựng NTM”, ông Lộc nói.

LÊ KHÁNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận