Thứ ba, 25/09/2018 04:02 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phấn đấu xuất khẩu nông lâm thủy sản 2011-2020 đạt 40 tỷ USD

03/02/2012, 10:13 (GMT+7)

Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đặt mục tiêu thời kỳ 2011-2020, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 40 tỷ USD; giá trị sản lượng trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp bình quân 70 triệu đồng.

Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đặt mục tiêu thời kỳ 2011-2020, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 40 tỷ USD; giá trị sản lượng trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp bình quân 70 triệu đồng. 
 
Theo đó, Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp (bao gồm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản) phải theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh, hiệu quả và tính bền vững của nền nông nghiệp.

Một số chỉ tiêu cụ thể đặt ra là cơ cấu ngành nông lâm thủy sản đến năm 2020 nông nghiệp chiếm 64,7%, lâm nghiệp 2%, thủy sản 33,3%.

Giai đoạn 2011-2020, tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản bình quân từ 3,5 - 4%/năm; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 4,3 – 4,7%/năm. Độ che phủ của rừng đạt 44-45% vào năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 40 tỷ USD, trong đó nông nghiệp 22 tỷ USD, lâm nghiệp 7 tỷ USD, thủy sản 11 tỷ USD. Giá trị sản lượng trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp bình quân 70 triệu đồng.

Tầm nhìn năm 2030, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng lên 60 tỷ USD và giá trị sản lượng trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt bình quân 100-120 triệu đồng.

LM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận