Thứ hai, 17/12/2018 09:12 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phát động đợt thi đua cao điểm

29/10/2014, 08:13 (GMT+7)

Để đạt mục tiêu toàn tỉnh có thêm 17 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2014, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát động đợt thi đua cao điểm nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng NTM”, thời gian qua, các cấp, các ngành đã quyết liệt chỉ đạo, điều hành và thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân thi đua xây dựng NTM.

Để đạt mục tiêu toàn tỉnh có thêm 17 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2014, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát động đợt thi đua cao điểm nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn.

Đợt thi đua với mục tiêu tập trung lãnh, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc và huy động mọi nguồn lực để 17 xã đăng ký đạt chuẩn NTM trong năm 2014 hoàn thành 19 tiêu chí trong xây dựng NTM. Các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về những thuận lợi, khó khăn trong xây dựng NTM; vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định về giải phóng mặt bằng, tự nguyện đóng góp đất đai, tiền của, ngày công lao động phục vụ chương trình; biểu dương những cách làm hay, mô hình hiệu quả, gương người tốt việc tốt nhằm động viên, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Chính quyền các cấp chỉ đạo quyết liệt, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các đoàn thể và cả hệ thống chính trị tổ chức phong trào thi đua để thực hiện thành công kế hoạch, mục tiêu xây dựng NTM năm 2014.

Bên cạnh đó, tập trung mọi nguồn lực cùng thi đua tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các xã thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành, đặc biệt quan tâm đến các tiêu chí khó như: Cơ sở vật chất văn hóa, thủy lợi, giao thông, chợ nông thôn.

Thành viên Ban chỉ đạo tỉnh phụ trách các xã; Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã nâng cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo, đôn đốc và thống nhất giải pháp giúp xã tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, nhất là các xã còn nhiều tiêu chí chưa đạt. Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra nhằm tháo gỡ và giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại các xã.

KIỀU BÍCH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận