Thứ tư, 22/08/2018 04:29 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quảng Trị:

Phát động phong trào chung sức xây dựng NTM năm 2014

05/03/2014, 14:35 (GMT+7)

Tại thôn Liêm Công Tây, thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức lễ phát động phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng NTM năm 2014”.

Phát động phong trào chung sức xây dựng NTM năm 2014
Công trình của người dân Liêm Công Tây hưởng ứng lễ phát động

Xã Vĩnh Thành hiện tại đạt 13 tiêu chí, tăng 4 tiêu chí so với 2012, không nằm trong xã điểm của huyện và tỉnh.

Theo Ban Chỉ đạo chương trình MTQGXDNTM Quảng Trị đến nay, người dân Quảng Trị đã đóng góp hơn 500 tỷ đồng xây dựng NTM. Tại buổi lễ, Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương tiếp tục công tác tuyên truyền về NTM, phát động toàn dân chỉnh trang nông thôn và triển khai sâu rộng phong trào thi đua bằng nhiều hình thức khác nhau.

So với năm 2012, bình quân mỗi xã tăng 4,5 tiêu chí, có 20 xã tăng trên 7 tiêu chí. Quảng Trị phấn đấu đến năm 2015 có 20% số xã đạt chuẩn NTM và 50% số xã đạt chuẩn vào năm 2020.

LÂM QUANG HUY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận