Thứ hai, 25/06/2018 08:26 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phát động thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

11/01/2017, 13:15 (GMT+7)

Vừa qua, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã tổ chức tổng kết phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2016, phát động thi đua...

Vừa qua, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã tổ chức tổng kết phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2016, phát động thi đua “Toàn huyện chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020.

21-32-04_cc-bn-ngnh-cp-huyen-ky-ket-phong-tro-thi-du-1 Các ban ngành cấp huyện ký kết phong trào thi đua  

Năm 2016 huyện Can Lộc có 4 xã đạt chuẩn NTM, riêng xã Tùng Lộc đạt chuẩn trước thời hạn 1 năm, nâng số xã đạt chuẩn đến cuối năm 2016 lên 9 xã. Huyện đã huy động được gần 350 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM. Đã hoàn thành đề án huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020.

Toàn huyện hoàn thành thêm 38 tiêu chí NTM, tổng số xã đạt chuẩn hiện nay là 40,91%, cao hơn bình quân chung của tỉnh (35,65%); phát triển được 172 mô hình phát triển sản xuất, nâng số mô hình có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm lên 812 mô hình.

Các thiết chế văn hóa được đầu tư hiện đại, trở thành điểm tham quan học tập cho các địa phương trong và ngoài huyện. Đường giao thông, rãnh tiêu thoát nước, kênh mương thủy lợi nhiều địa phương triển khai thực hiện tốt. Đã vận động 2.318 hộ hiến 74.692m2 đất, tháo dỡ hơn 9,3km tường rào, phá bỏ hàng ngàn cây cối, vườn tạp, huy động 88.673 ngày công lao động, xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu ở cơ sở.

21-32-04_lnh-do-huyen-cn-loc-tro-giy-khen-cho-cc-c-nhn-dt-thnh-tich-xut-sc-nm-2016-1 Lãnh đạo huyện Can Lộc trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2016  

Vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM được phát huy tích cực, xây dựng thành công nhiều khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu. Nhiều vườn mẫu trở thành điểm tham quan học tập, như thôn Hồng Lĩnh (xã Vượng Lộc), thôn Phượng Sơn (xã Trường Lộc).

Người dân một số địa phương cũng đã xây dựng các rào xanh gắn với thu nhập về kinh tế, là một trong những nơi tiêu biểu của tỉnh như hộ ông Nguyễn Văn Hoan, hộ ông Võ Quang (thôn Hồng Lĩnh, xã Vượng Lộc).

Tại lễ phát động thi đua “Toàn huyện chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020, huyện Can Lộc quyết tâm phấn đấu đến năm 2020 có 100% xã đạt chuẩn, có 3 - 5 xã đạt chuẩn kiểu mẫu, mỗi xã có ít nhất 2 khu dân cư NTM kiểu mẫu, trước năm 2020 thị trấn Nghèn trở thành đô thị loại IV, năm 2018 xã Đồng Lộc trở thành thị trấn, đạt đô thị loại V.

VÕ QUANG ĐẠT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận