Thứ hai, 17/12/2018 08:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phát hành Báo cáo Xúc tiến XK 2011-2012

19/04/2012, 09:52 (GMT+7)

Cục Xúc tiến thương mại Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương vừa phát hành và công bố Báo cáo Xúc tiến XK 2011-2012...

Cục Xúc tiến thương mại Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương vừa phát hành và công bố Báo cáo Xúc tiến XK 2011-2012 nhằm đánh giá năng lực xúc tiến XK của DN và năng lực của các tổ chức xúc tiến thương mại (XTTM) và hỗ trợ DN Việt Nam.

Báo cáo dựa trên kết quả của cuộc điều tra, khảo sát ý kiến do Cục Xúc tiến thương mại (Phòng Nghiên cứu phát triển thị trường) thực hiện trong năm 2011 đối với gần 200 DN XK Việt Nam, các trung tâm XTTM ở 63 tỉnh thành trên cả nước, các Hiệp hội ngành hàng và các Cơ quan đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài.

Với chức năng tham vấn và thực hiện chính sách thương mại trong lĩnh vực XTTM và phát triển XK, từ năm 2009, Cục XTTM đã tổ chức thực hiện Báo cáo Xúc tiến XK thường niên với mục đích xem xét lại ngành hàng và thị trường, từ đó đưa ra những đề xuất và khuyến nghị chính sách XK. Ngoài việc đánh giá XK của Việt Nam về mặt hàng và thị trường,  Báo cáo Xúc tiến XK 2011-2012 còn mở rộng đánh giá thông qua điều tra DN XK, khảo sát các Trung tâm XTTM địa phương, các Hiệp hội và các Cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại nước ngoài để thấy được năng lực mạng lưới XTTM và hỗ trợ doanh nghiệp, cũng như năng lực XTTM tại chính các DN XK.

Báo cáo nghiên cứu lần này đã có những cải tiến quan trọng về định hướng và tập trung vào nội dung thực chất của vấn đề năng lực XTTM tại Việt Nam cũng như của vấn đề cải cách XK gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế hoặc chuyển đổi XK ngành hàng và thị trường. Báo cáo cũng tiến hành so sánh và đánh giá các quan điểm đa chiều từ nhiều đối tượng điều tra tham gia nghiên cứu để thấy được các cách nhìn khác nhau về các vấn đề nêu trên.  

Báo cáo Xúc tiến XK 2011-2012 gồm ba nội dung chính: (1)Thực trạng phát triển XK của Việt Nam giai đoạn 2006-2011 và dự báo đến năm 2015; (2) Năng lực xúc tiến XK của DN Việt Nam và (3)Thực trạng năng lực mạng lưới XTTM và hỗ trợ DN tại Việt Nam.

Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo toàn văn nội dung Báo cáo Xúc tiến xuất khẩu trên trang web của Cục XTTM theo đường link: http://www.vietrade.gov.vn/bao-cao-nghien-cuu.html hoặc liên hệ với Phòng Nghiên cứu thị trường – Cục XTTM (Tel: 04.39348145/máy lẻ 70,72,73; email: nctt@vietrade.gov.vn.

Đang được quan tâm

Gửi bình luận