Thứ hai, 22/07/2019 07:54 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Phát hành 'Tuyển tập thơ văn Trương Đăng Quế'

09/11/2018, 10:15 (GMT+7)

Cuốn sách Tuyển tập thơ văn Trương Đăng Quế, do Thạc sĩ Hoàng Ngọc Cương biên soạn, dịch chú, và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm vừa cấp phép, phát hành (2018).

14-52-07_truong_dng_que
Sách Tuyển tập thơ văn Trương Đăng Quế

Trương Đăng Quế (1793 – 1865) là một đại thần nổi tiếng dưới triều Nguyễn. Sự nghiệp của ông trải rộng trên nhiều lĩnh vực, và ở lĩnh vực nào ông cũng đều đạt được những thành tựu to lớn, có đóng góp nhất định cho thời đại và lịch sử dân tộc. Tuy nhiên, đến nay tư liệu về thơ văn của Trương Đăng Quế vẫn còn khiêm tốn.

Thạc sĩ Cương đã phiên âm, dịch chú 143 bài thơ, 01 bài biểu, 02 bài văn bia, 01 bài hành thuật, 6 bài tựa, 8 bức thư, 3 bài nghiên cứu (giảng) chuyên biệt về ba lĩnh vực là Thi học, Sử học, Truyện học và toàn bộ tập Nhật Bản kiến văn lục.

Đây cũng là lần đầu tiên, cuốn sách Tuyển tập thơ văn Trương Đăng Quế đưa ra một niên biểu chi tiết về Trương Đăng Quế, cùng với những ý kiến đánh giá, nhận xét, lời bàn của những nhân vật lịch sử sống cùng thời với Trương Đăng Quế, như vua Minh Mệnh, vua Thiệu Trị, vua Tự Đức, Phan Thanh Giản, và một số ý kiến đánh giá, nhận xét của các nhà nghiên cứu hiện nay.

KHẢI ĐĂNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận