Thứ sáu, 21/09/2018 04:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phát hiện vi phạm về kinh tế 1.173 tỉ đồng

30/05/2014, 09:40 (GMT+7)

Ngày 29/5, tại TP. Huế (tỉnh TT- Huế), Thanh tra Chính phủ đã chủ trì hội nghị giao ban thanh tra các tỉnh thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tại hội nghị, đại diện Thanh tra Chính phủ cho biết, 5 tháng đầu năm 2014 công tác thanh tra toàn ngành đã có trọng tâm, chất lượng và kết luận thanh tra được nâng lên, xử lý thu hồi kinh tế được coi trọng…

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện kết luận kiến nghị sau thanh tra vẫn chưa triệt để, nhất là xử lý hành chính, thu hồi tài sản vi phạm làm hạn chế hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra. Triển khai thanh tra trên diện rộng về tăng cường công tác quản lý, xử lý nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách, vốn trái phiếu Chính phủ ở một số địa phương còn lúng túng, chậm, chưa đúng với hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ…

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, tính đến cuối tháng 5/2014, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận 8 cuộc thanh tra, 2 kết luận kiểm tra, xây dựng và hoàn thiện 16 kết luận thanh tra, 3 kết luận kiểm tra. Qua kết luận 6 cuộc thanh tra đã phát hiện vi phạm, thiếu sót về kinh tế 1.173 tỉ đồng và 401 ha đất. Kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 542 tỉ đồng và 3,2 ha đất. Kiến nghị các cơ quan thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 631 tỉ đồng, 397,8 ha đất và kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có vi phạm.

Riêng 18 địa phương thuộc khu vực II, đã triển khai 736 cuộc thanh tra. Phát hiện sai phạm 151.741 triệu đồng, 236.820 m2 đất. Kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 65.730 triệu đồng, 175.820 m2 đất và  xem xét xử lý hành chính 179 tập thể, 160 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 5 vụ.

DUY PHIÊN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận