Thứ ba, 11/12/2018 05:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phát huy vai trò chủ thể của người dân

10/04/2012, 11:27 (GMT+7)

Phát huy sức mạnh toàn dân, chung tay góp sức của cộng đồng là một trong những yêu cầu của Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Vĩnh Long...

Lễ phát động "Vĩnh Long chung sức xây dựng NTM"

Người dân là chủ thể của quá trình xây dựng NTM. Vì vậy phát huy sức mạnh toàn dân, chung tay góp sức của cộng đồng là một trong những yêu cầu của Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Vĩnh Long nhằm tạo bước tiến quan trọng góp phần vào sự thành công của quá trình xây dựng NTM.

Xác định mục tiêu

Mục tiêu xây dựng NTM là hướng đến 19 tiêu chí, trong đó quy hoạch là tiền đề, phát triển sản xuất là gốc và nâng cao đời sống nhân dân là mục tiêu, muốn mục tiêu thành công thì phải lấy dân làm gốc. Vì vậy, xây dựng NTM trước hết phải khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực vươn lên của người dân, giúp họ nhận thức được vai trò của mình và tích cực phát huy trong quá trình thực hiện.

Để làm được điều này, giải pháp quan trọng trước tiên cần thực hiện là đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Nhà nước vào từng cán bộ và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về mục tiêu và ý nghĩa của Chương trình xây dựng NTM đối với diện mạo của xã hội và đời sống nhân dân.

Tiếp theo, cần tạo điều kiện cho người dân tham gia trực tiếp vào một số công việc trong tiến trình thực hiện để tạo lòng tin đồng thời giúp họ nhận thức được nghĩa vụ và quyền lợi của mình, từ đó gắn bó hơn với Chương trình xây dựng NTM.

Chung tay thực hiện

Hưởng ứng lễ phát động “Cả nước chung tay xây dựng NTM” của Thủ tướng Chính phủ, Vĩnh Long đã tổ chức Lễ phát động “Vĩnh Long chung sức xây dựng NTM” với mục tiêu vận động toàn thể các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân và phát động thi đua hưởng ứng phong trào xây dựng NTM của cả nước.

Để chương trình xây dựng NTM đến được với người dân, một hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả cao là thông qua các phương tiện thông tin truyền thông. Ban chỉ đạo tỉnh đã kết hợp với Báo Vĩnh Long, Truyền hình Vĩnh Long xây dựng chuyên mục tuyên truyền về NTM như hàng tuần Báo Vĩnh Long có chuyên mục xây dựng NTM, Đài Truyền hình Vĩnh Long định kỳ phát 2 chuyên mục về NTM mỗi tuần. Văn phòng Ban chỉ đạo cũng phối hợp với Báo Nông nghiệp Việt Nam xây dựng chuyên mục NTM cho tỉnh và cấp Báo Nông nghiệp Việt Nam cho 89 xã nông thôn.

Vĩnh Long cũng đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về NTM (với hơn 170 đại biểu tỉnh, huyện và xã tham dự) nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ các cấp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM, đẩy mạnh tuyền truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về xây dựng NTM. Thông qua hội nghị, các đại biểu có cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác tham gia và vận động nhân dân cùng xây dựng NTM.

Trong quá trình triển khai thực hiện, vận dụng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, từ khâu lập đề án và lập quy hoạch xây dựng NTM đến tổ chức thực hiện từng tiêu chí, nhất là tiêu chí về giao thông, thủy lợi, nhà ở, cơ cấu lao động, môi trường, Ban chỉ đạo luôn tạo điều kiện để người dân tham gia, gợi ý phương án thực hiện để dân góp ý nhằm khẳng định vai trò chủ thể của người dân, từ đó tạo được lòng tin, sự đồng thuận và đóng góp tích cực trong quá trình thực hiện. Kết quả, chỉ tính riêng tại 22 xã điểm, tổng số vốn người dân tham gia đóng góp xây dựng NTM khoảng 116 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo các xã cũng vận động các hộ gia đình tự chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh các khu vực xung quanh nhà, tiến hành các biện pháp thu gom và xử lý rác thải,… từ đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Để thực hiện tốt xây dựng NTM, Vĩnh Long luôn quan tâm xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm và đề ra lộ trình thực hiện của cả giai đoạn, xem đây là nhiệm vụ cấp thiết trước mắt nhưng cũng là nhiệm vụ lâu dài. Đồng thời, để công tác xây dựng NTM ngày càng đi vào chiều sâu và thật sự gắn kết với cuộc sống của người dân thì nội dung tuyên truyền cần phải tiếp tục được triển khai đa dạng và phong phú, giúp nhân dân có cái nhìn toàn diện, tích cực về xây dựng NTM và sẵn sàng chung tay thực hiện, góp phần xây dựng nông thôn Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo tỉnh cũng đã phát hành nhiều tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền xây dựng NTM như tài liệu hỏi đáp, Sổ tay NTM làm cơ sở cho cán bộ các cấp triển khai thực hiện, phát hành tài liệu bướm phục vụ tuyên truyền trong dân. Các tài liệu tuyên truyền trực quan cũng được triển khai giáp 89 xã nông thôn toàn tỉnh, đặc biệt ở mỗi trục giao thông chính của các huyện, xã đều được lắp các hình ảnh cổ động về xây dựng NTM. Từ đây, nội dung chương trình xây dựng NTM đã từng bước đi vào cuộc sống và tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi trong tập thể cán bộ và nhân dân Vĩnh Long.

Trong năm 2011, Ban chỉ đạo tỉnh Vĩnh Long đã ban hành biểu mẫu cho các hộ gia đình đăng ký xây dựng NTM, bước đầu triển khai thực hiện thí điểm cho 2 xã điểm của tỉnh. Biểu đăng ký bao gồm một số nội dung mà người dân có thể thực hiện để phối hợp hoàn thành các tiêu chí như tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập và đời sống, sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường, xử lý chất thải trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và trong sinh hoạt, chỉnh trang, làm đẹp khuôn viên nhà, nâng cấp các công trình phụ và cải tạo ao vườn xanh, sạch, đẹp, tham gia đóng góp công sức, vật chất để xây dựng công trình công cộng, tham gia phòng chống tội phạm và giữ gìn an ninh xóm ấp, không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Xây dựng biểu đăng ký là một giải pháp vừa mang tính tuyên truyền vừa là cam kết để người dân phối hợp cùng với Ban chỉ đạo xã trong triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chung.

(*): Tác giả hiện là Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo NTM tỉnh Vĩnh Long

TRẦN MINH SƠN (*)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận