Thứ bảy, 24/08/2019 04:48 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Phát huy vai trò của Hội trong xây dựng NTM

17/01/2018, 14:05 (GMT+7)

Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, các lớp tập huấn, Hội đều lồng ghép tuyên truyền, vận động hội viên phát huy vai trò chủ thể, chung tay xây dựng NTM...

15-43-08_dsc01770
Một nông dân SXKD giỏi đang chăm sóc rừng keo

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, trong những năm qua, Hội Nông dân xã Cát Hanh, huyện Phù Cát (Bình Định) đã phát động mạnh mẽ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau và giảm nghèo bền vững đến 100% chi hội trên địa bàn gắn với xây dựng NTM bang nhiều nội dung phong phú, thiết thực.

Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, các lớp tập huấn, Hội đều lồng ghép tuyên truyền, vận động hội viên phát huy vai trò chủ thể, chung tay xây dựng NTM. Qua tuyên truyền, vận động; nhiều cán bộ, hội viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phát triển kinh tế, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn xã.

Hội Nông dân xã đã chủ động mở các lớp tập huấn nhằm chuyển giao tiến bộ KHKT cho nông dân, tham quan học tập và xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, động viên hội viên nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa KHKT vào sản xuất, đầu tư có trọng điểm, phù hợp với thực tế của hộ gia đình. Bên cạnh đó, Hội đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với hội viên, tạo điều kiện để bà con tiếp cận được nguồn vốn vay đầu tư phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi.

Ông Lê Văn Thạnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cát Hanh cho biết phong trào nông dân SXKD giỏi gắn với xây dựng NTM thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hơn nữa; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau và giảm nghèo bền”; vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cựcxây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là đường giao thông, kênh mương thuỷ lợi và các công trình phúc lợi xã hội.

LƯƠNG NGỌC TẤN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận