Thứ tư, 26/06/2019 11:14 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Phát triển công nghiệp nông thôn

06/08/2014, 09:27 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến 2020, trong đó nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn phục vụ xây dựng NTM. 

Theo đó, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức cá nhân đầu tư SX công nghiệp, TTCN và các dịch vụ khuyến công, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, TTCN, tạo việc làm, thực hiện phân công lại lao động.

Đến 2015 sẽ tổ chức đào tạo khoảng 40 ngàn lao động cho các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị và chuyển giao công nghệ cho khoảng 250 cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ 500 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm…

THANH SƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận