Thứ năm, 23/05/2019 09:59 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Phát triển giống cây lâm nghiệp

08/01/2015, 09:49 (GMT+7)

Năm 2014, tỉnh Phú Yên trồng mới rừng tập trung được hơn 4.800 ha (rừng phòng hộ 337 ha, rừng đặc dụng 39 ha, rừng SX hơn 4.424 ha), nâng độ che phủ lên 38%, đạt 100% kế hoạch.

Phát triển giống cây lâm nghiệp
Một vườn ươm cây giống trồng rừng tại huyện miền núi Đồng Xuân

Tuy nhiên, nhiều năm qua, các vườn ươm cây giống trong tỉnh chưa đáp ứng được số lượng, chất lượng phục vụ cho việc trồng rừng của các tổ chức, cá nhân.

Trong quy hoạch hệ thống rừng giống, vườn giống, vườn ươm giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Phú Yên đề ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ cung cấp 80% giống từ nguồn giống được công nhận. Trong đó, 80% giống từ nhân giống sinh dưỡng (vô tính) cho trồng rừng phòng hộ, SX.

Thực hiện quy hoạch trên, Phú Yên cần tổng vốn đầu tư hơn 37 tỷ đồng. Trước mắt, đến năm 2016, tỉnh sẽ chủ động cung cấp 60% cây giống từ nguồn giống được công nhận, năm 2020 cung cấp 80% và đến năm 2030 cung cấp trên 90%; trong đó trên 90% giống từ nhân giống sinh dưỡng cho trồng rừng phòng hộ, SX. 

Ngoài ra, còn hình thành mạng lưới SX và cung ứng giống theo hướng xã hội hóa nghề giống cây lâm nghiệp với nhiều thành phần kinh tế; 100% các nguồn giống và cơ sở SXKD giống được kiểm soát chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp theo thủ tục giám sát chuỗi hành trình giống đối với toàn bộ các loài cây trồng chính; đến năm 2020 cơ bản bảo đảm đủ số cán bộ, nhân viên hoạt động trong lĩnh vực giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở NN-PTNT Phú Yên, trong định hướng phát triển hệ thống rừng giống, vườn giống, vườn ươm giống cây trồng lâm nghiệp, tỉnh sẽ chọn lọc các loài cây trồng phù hợp với mục đích trồng rừng, sớm cho thu hoạch, có giá trị và hiệu quả kinh tế cao, tiềm năng thị trường lớn...

Theo UBND tỉnh Phú Yên, trong quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020, tỉnh đề ra mục tiêu phát triển lâm nghiệp toàn diện từ quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng bền vững 287.900 ha đất đã quy hoạch lâm nghiệp, năm 2015 nâng tỉ lệ độ che phủ rừng lên 39% và đến năm 2020 đạt 45%.

Đối với vườn ươm quy mô lớn (trên 1 triệu cây giống/năm), tỉnh sẽ đầu tư nâng cấp vườn ươm Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu và vườn ươm Trạm Thực nghiệm giống lâm nghiệp (Trung tâm Giống và Kỹ thuật cây trồng Phú Yên) với diện tích mỗi vườn khoảng 3 ha. Đồng thời đầu tư xây dựng mới vườn ươm tại Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Bàn Thạch, diện tích khoảng 3 ha/vườn và khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng vườn ươm tại huyện Tây Hòa.

Vườn ươm quy mô trung bình sẽ đầu tư xây dựng mới 3 vườn SX cây sinh dưỡng tại các huyện Phú Hòa, Sơn Hòa và Đồng Xuân. Đồng thời duy trì các vườn ươm có năng lực, kinh nghiệm SX giống để cung cấp cây trồng lâm nghiệp cho hộ gia đình trồng rừng với diện tích bình quân 0,5 - 1 ha đối với vườn ươm quy mô nhỏ.

Bên cạnh đó, tập trung vào các loài cây trồng rừng kinh tế chủ lực cả cây nguyên liệu mọc nhanh lẫn cây gỗ lớn và cây lâm sản ngoài gỗ, cây nhập nội lẫn cây bản địa kết hợp nghiên cứu chọn giống với nghiên cứu biện pháp lâm sinh để tăng năng suất rừng trồng.

Cũng theo quy hoạch, có 3 dự án được ưu tiên đầu tư, gồm dự án Hỗ trợ đầu tư nâng cấp nhà nuôi cấy mô (Trạm Giống cây trồng lâm nghiệp thuộc Trung tâm Giống và Kỹ thuật cây trồng và Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ) kết hợp hỗ trợ xây dựng vườn ươm cho các BQL rừng phòng hộ tại các huyện, thị xã.

Dự án Xây dựng rừng giống chuyển hóa, trồng rừng giống, chọn lọc cây mẹ từ rừng tự nhiên, chọn lọc cây mẹ từ rừng trồng, cây phân tán; Dự án Đào tạo ứng dụng công nghệ mô, chọn loài, khảo nghiệm giống mới cho cán bộ thuộc Trung tâm Giống và Kỹ thuật cây trồng, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ, kết hợp đào tạo công tác quản lý giống cho các chủ vườn ươm và cán bộ quản lý cấp huyện, xã.

PHƯƠNG NAM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận