Thứ tư, 19/12/2018 02:28 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phát triển hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp

19/12/2017, 09:05 (GMT+7)

Tại TP.HCM, Dự án Phát triển hệ thống thống tin quản lí ngành lâm nghiệp Việt Nam - Giai  đoạn II vừa tổ chức hội thảo giới thiệu phát triển thống nhất quản lí thông tin công nghiệp chế biến ngành Lâm nghiệp Việt Nam.

Đồng chủ trì hội thảo có ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và Tham tán Đại sứ quán Phần Lan.

17-16-09_b__li_c_thm_tn_d_i_su_qun_phn_ln
Tham tán Đại sứ quán Phần Lan phát biểu tại hội thảo

Việt Nam hiện đang ở trong giai đoạn cuối thực hiện thỏa thuận Đối tác tự nguyện (VPA), là một phần của quy trình FLEGT với Ủy ban châu Âu. Bản dự thảo các nội dung chính của VPA là Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (TLAS) đã được chia sẻ với Liên minh châu Âu. TLAS sẽ được sử dụng  để xác thực và kiểm soát nguồn gốc gỗ và lâm sản hợp pháp, hỗ trợ hoàn thiện các bộ tiêu chuẩn ngành, đặc biệt về tính hợp pháp.

Từ yêu cầu của thực tế như trên, Dự án Formis II hiện đang xây dựng hệ thống thông tin quản lí ngành chế biến lâm sản. Phần mềm theo dõi công nghiệp chế biến gỗ, thay vì những báo cáo thủ công, không đồng bộ, bị động, khối lượng công việc lớn, chiếm nhiều thời gian, chi phí tốn kém, hạn chế sự minh bạch nguồn gốc gỗ, từ đó kém tính cạnh tranh và hội nhập thị trường, thì lần này khắc phục được những bất cập trên, đưa ngành công nghiệp chế biến lâm sản theo quy trình quản lí tiếp cận thông tin tin học, kĩ thuật số.

NGHIÊM THỊ HẰNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận