Thứ sáu, 06/12/2019 11:06 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Phát triển vùng ĐBSCL theo hướng tăng trưởng xanh

29/03/2019, 17:05 (GMT+7)

Chiều ngày 29/3, tại TP Bạc Liêu diễn ra buổi Hội nghị giới thiệu nội dung đồ án “Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL” đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Vùng ĐBSCL được xem là vùng trọng điểm của cả nước về sản xuất lương thực, thủy sản, cây ăn trái…và có vai trò quan trọng trong xuất khẩu, nông, thủy sản cho thị trường thế giới. Ngoài ra, ĐBSCL còn được xem là trung tấm công nghiệp chế biến nông, thủy sản, công nghiệp điện năng, công nghiệp phụ trợ nông nghiệp…

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

ĐBSCL đã được Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 60/QĐ-TTg, ngày 15/01/2018 về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Phát huy các tiểu vùng sinh thái nông nghiệp

Với mục tiêu phát triển vùng ĐBSCL theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; có vai trò vị thế quan trọng của quốc gia và khu vực Đông Nam Á.

Ngoài ra, theo điều chỉnh quy hoạch vùng ĐBSCL phát triển không gian vùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng XH đồng bộ, mang đặc thù của vùng ĐBSCL nhằm phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường cảnh quan sinh thái đăc trưng của vùng hạ lưu sông Mêkông, đảm bảo an ninh quốc phòng.

TRỌNG LINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận