Thứ hai, 18/06/2018 11:04 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phê duyệt đề án khung sản phẩm quốc gia cho cá tra

15/04/2014, 10:03 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT vừa ban hành Quyết định 674/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Đề án khung sản phẩm quốc gia “Sản phẩm cá da trơn Việt Nam chất lượng cao và các sản phẩm chế biến từ cá da trơn”.

Bộ NN-PTNT vừa ban hành Quyết định 674/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Đề án khung sản phẩm quốc gia “Sản phẩm cá da trơn Việt Nam chất lượng cao và các sản phẩm chế biến từ cá da trơn” thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Đề án là nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ cá da trơn thành sản phẩm chủ lực quốc gia theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu ngoại tệ cho đất nước.

Mục tiêu cụ thể về KT-XH: mở rộng thị trường và nâng cao giá trị xuất khẩu của cá da trơn Việt Nam trên thị trường quốc tế, đảm bảo giá trị kim ngạch XK đến năm 2020 đạt 3 tỷ USD/năm; giá trị sản phẩm tiêu thụ nội địa chiếm 15% tổng giá trị; hoàn thiện chính sách, thể chế, nâng cao năng lực sản xuất, quản lý và XTTM sản phẩm cá da trơn;

Hình thành được các DN nuôi và chế biến tập trung có sản lượng cao, chất lượng tốt phục vụ tiêu dùng trong nước và XK; xây dựng được mối liên kết giữa các bên liên quan trong chuỗi sản xuất; tạo thêm cơ hội việc làm cho khoảng 300.000 lao động tham gia vào sản xuất, dịch vụ cung ứng phục vụ sản xuất và tiêu thụ thủy sản, với tỷ lệ tăng 2,3% hàng năm cho đến năm 2020.

Mục tiêu về khoa học công nghệ và môi trường: tạo ra và ứng dụng vào sản xuất giống cá da trơn có năng suất và chất lượng cao, kháng bệnh, thích ứng với BĐKH; tạo ra các chế phẩm sinh học, thức ăn và thuốc phòng, trị bệnh có hiệu quả phục vụ cho nuôi trồng thủy sản; hoàn thiện, áp dụng quy trình VietGAP và các quy trình tiên tiến khác trong nuôi, chế biến đảm bảo kiểm soát toàn chuỗi sản phẩm, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm;

Tạo ra các công nghệ bảo quản và chế biến nhằm gia tăng giá trị của sản phẩm; tạo ra 3-5 sản phẩm chế biến có chất lượng, giá trị cao có thương hiệu được công nhận bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường nguồn lực về cơ sở vật chất và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ có hiệu quả cho việc nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao, phát triển và ứng dụng trong sản xuất giống, nuôi thương phẩm và chế biến.

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận