Thứ bảy, 26/05/2018 07:09 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phê duyệt phương án cổ phần hóa Cty mẹ - TCty Rau quả, nông sản

15/05/2015, 06:11 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hóa Cty mẹ - Tổng Cty Rau quả, nông sản (VEGETEXCO VIETNAM).

Hình thức cổ phần hóa là bán toàn bộ vốn Nhà nước hiện có tại DN theo Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển DN 100% vốn Nhà nước thành Cty cổ phần.

Vốn điều lệ của VEGETEXCO VIETNAM là 713 tỷ đồng. Cổ phần phát hành lần đầu là 71,3 triệu cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam, trong đó bán ưu đãi cho người lao động trong Tổng Cty 850.200 cổ phần, chiếm 1,19% vốn điều lệ; 27.669.800 cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường, chiếm 38,81% vốn điều lệ;  42.780.000 cổ phần bán cho các nhà đầu tư chiến lược, chiếm 60% vốn điều lệ; Nhà nước không giữ cổ phần nào.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ NN-PTNT quyết định và chịu trách nhiệm về tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo đúng quy định hiện hành.

Thời gian bán cổ phần trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày phương án cổ phần hóa được phê duyệt. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ NN-PTNT quyết định và chịu trách nhiệm về mức giá khởi điểm bán đấu giá, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở giao dịch chứng khoán để bán cổ phần.

KT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận