Thứ hai, 23/07/2018 01:23 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phê duyệt quy hoạch nghĩa trang thành phố Hà Nội

05/11/2010, 09:11 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch nghĩa trang thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 2/11, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch nghĩa trang thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính của thành phố với tổng diện tích hơn 3.340km2 và dân số gần 6,23 triệu người (thống kê năm 2008). Quy hoạch nghĩa trang thủ đô Hà Nội phải đáp ứng nhu cầu táng trước mắt và lâu dài của nhân dân Thủ đô đồng thời phù hợp với tín ngưỡng, phong tục, tập quán tốt, truyền thống văn hóa và nếp sống văn minh hiện đại. Quy hoạch nghĩa trang phục vụ cho nhiều địa phương khác nhau và sử dụng hình thức táng mới, văn minh, hiện đại, tiết kiệm đất, kinh phí xây dựng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Các tổ chức và cá nhân được khuyến khích tham gia đầu tư xây dựng và quản lý nghĩa trang. Các nội dung nghiên cứu quy hoạch gồm đánh giá tổng quan hiện trạng, dự báo phát triển kinh tế-xã hội và điều kiện tự nhiên của thủ đô Hà Nội; điều tra, khảo sát, đánh giá tổng hợp và toàn diện về hiện trạng phân bố, quy mô, tình hình hoạt động, quản lý, sử dụng các nghĩa trang, nhà tang lễ trên địa bàn Thủ đô; rà soát, đánh giá các quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang, các dự án đầu tư xây dựng nhà tang lễ đã, dang và sẽ đang triển khai trên địa bàn. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cơ quan thẩm định là Bộ Xây dựng và Thủ tướng Chính phủ sẽ phê duyệt. Thời gian lập quy hoạch là 9 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch nghĩa trang thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

(Theo Vietnam+)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận