Thứ hai, 18/02/2019 11:12 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phía trước còn nhiều thử thách

15/03/2013, 08:03 (GMT+7)

Tại Đà Lạt (Lâm Đồng), trong hai ngày 14 và 15/3, Bộ NN-PTNT đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 của ngành Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

Tại Đà Lạt (Lâm Đồng), trong hai ngày 14 và 15/3, Bộ NN-PTNT đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 của ngành Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

Tại hội nghị, khi đề cập đến việc thực hiện nhiệm vụ về xây dựng NTM, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (KTHT-PTNT) thuộc Bộ NN-PTNT cho rằng “phía trước vẫn còn nhiều thử thách cần vượt qua”.

Theo Cục KTHT-PTNT, năm 2012, việc xây dựng NTM được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Cục. Cục KTHT-PTNT là đơn vị có nhiệm vụ theo dõi và tổng hợp quá trình thực hiện Nghị quyết TW 7 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn của các địa phương, các bộ và ngành. Trong năm 2012, một trong những việc làm đáng ghi nhận của Cục là đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM Trung ương hướng dẫn các địa phương rà soát, đánh giá kết quả triển khai công tác quy hoạch và lập đề án xây dựng NTM; hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2012 và giai đoạn 2013 - 2015. Nhờ vậy, tính đến đầu năm 2013, cả nước đã có 80% số huyện thành lập được Ban chỉ đạo xây dựng NTM cấp huyện; 97% số xã thành lập được Ban quản lý xây dựng NTM cấp xã; ngoài ra, còn có 54% số xã thành lập thêm Ban chỉ đạo xây dựng NTM cấp xã để chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM.

Làm đường giao thông ở vùng sâu Lâm Đồng

Về công tác quy hoạch và lập đề án xây dựng NTM cấp xã, tính đến hết năm 2012, cả nước đã có 83,5% số xã hoàn thành quy hoạch chung về xây dựng NTM; 60,4% số xã đã phê duyệt xong đề án xây dựng NTM cấp xã; khoảng 20% số xã đạt các tiêu chí thuộc xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, trong đó tập trung ở Đồng bằng sông Hồng, miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Cửu Long.

Một trong những nội dung về xây dựng NTM đã được các đại biểu tham dự hội nghị đặc biệt chú ý là nhận xét: “Phong trào xây dựng NTM cả nước đã có sự chuyển biến rõ nét trong năm 2012, số xã đạt đối với mỗi tiêu chí đều tăng” của Cục KTHT-PTNT. Theo đơn vị này, đến cuối năm 2012, cả nước đã có 34 xã đạt 19/19 tiêu chí về NTM, 276 xã đạt từ 14 - 18 tiêu chí (chiếm 3,2% số xã), 1.701 xã đạt từ 9-13 tiêu chí (20%), 3.982 xã đạt 5-8 tiêu chí (46,8%) và 2.523 xã đạt dưới 5 tiêu chí (29,6%). Xét theo từng tiêu chí, một số tiêu chí có tỉ lệ số xã đạt đến trên 50% như tiêu chí 1 về quy hoạch xây dựng NTM, tiêu chí 8 về bưu điện, tiêu chí 13 về hình thức tổ chức SX, tiêu chí 18 về hệ thống chính trị xã hội…

Tại hội nghị, Cục KTHT-PTNT cũng đã thẳng thừa nhận hạn chế của mình trong xây dựng NTM năm qua: Việc xây dựng thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về NTM (thay thế thông tư trước đây) còn chậm nên các địa phương trở nên lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch và trong rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí của xã.

Về phía các địa phương, công tác quy hoạch và lập đề án xây dựng NTM cấp xã triển khai chậm; chất lượng công tác quy hoạch chưa đáp ứng được yêu cầu… Cùng với đó, nhu cầu về vốn trong xây dựng NTM là rất lớn nhưng thời gian qua, nguồn lực đầu tư của Trung ương và các tỉnh còn rất thấp.

KHẮC DŨNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận