Thứ tư, 20/06/2018 02:41 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phổ biến kiến thức nuôi trồng thủy sản

02/10/2013, 09:51 (GMT+7)

Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh Nghệ An vừa tổ chức hội thảo phổ biến kế hoạch thực hiện các hoạt động tại vùng nuôi được lựa chọn thuộc Hợp phần Nuôi trồng thủy sản (Dự án CRSD Nghệ An).

Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh Nghệ An vừa tổ chức hội thảo phổ biến kế hoạch thực hiện các hoạt động tại vùng nuôi được lựa chọn thuộc Hợp phần Nuôi trồng thủy sản (Dự án CRSD Nghệ An).

Tại hội thảo này, các đại biểu nắm bắt được một số kiến thức về “Nâng cấp an toàn sinh học các vùng nuôi được lựa chọn”, “Đa dạng hóa NTTS”, “Sử dụng con giống sạch bệnh SPF”, “Tăng cường hệ thống thú y thủy sản (AAHM)”...

Đây là tiền đề để các hộ NTTS chuẩn bị những điều kiện cần và đủ để thực hiện tốt các hoạt động nhằm đưa nguồn lợi ven biển phát triển nhanh và bền vững.

HỒ HỮU SƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận