Thứ bảy, 20/04/2019 09:39 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa

13/08/2014, 10:08 (GMT+7)

Sở NN-PTNT Hà Nội vừa có công văn gửi UBND các quận, huyện, thị xã về việc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ (SCLN) hại lúa. 

Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa

Theo đó, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra đồng ruộng, xác định những diện tích có mật độ sâu non cao và tổ chức phòng trừ kịp thời. Tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn biện pháp phòng trừ SCLN trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chi cục BVTV tăng cường công tác điều tra theo dõi diễn biến của SCLN trên đồng ruộng, dự tính dự báo chính xác và tổ chức tuyên truyền hướng dẫn biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả;

Chỉ đạo các Trạm BVTV phân công cán bộ xuống các cơ sở và phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn đôn đốc nhân viên trồng trọt - BVTV cấp xã bám sát đồng ruộng, điều tra nắm chắc diễn biến của SCLN, xác định diện tích có mật độ sâu non cao và hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời, hiệu quả;

Tăng cường công tác thanh kiểm tra việc sử dụng và kinh doanh thuốc BVTV. Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc BVTV cấm, thuốc BVTV giả, thuốc BVTV kém phẩm chất, thuốc BVTV ngoài danh mục.

Trung tâm Phát triển cây trồng tăng cường kiểm tra theo dõi diễn biến của SCLN trên diện tích lúa chất lượng cao; tuyên truyền và tổ chức phòng trừ hiệu quả.

Trung tâm Khuyến nông tăng cường tuyên truyền về công tác phòng trừ SCLN trên các phương tiện thông tin đại chúng; kiểm tra theo dõi diễn biến của SCLN trên các mô hình trình diễn các giống lúa mới.

Sở NN-PTNT đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã; yêu cầu các đơn vị  triển khai thực hiện, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình SCLN hại lúa; thường xuyên tổng hợp tình hình và kết quả phòng trừ SCLN về Sở.

VT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận