Thứ hai, 25/06/2018 02:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phú Cần huy động gần 300 tỷ đồng

02/06/2014, 10:01 (GMT+7)

sau 3 năm thực hiện Chương trình NTM về xây dựng NTM, đến nay xã Phú Cần đạt được 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh trao bằng công nhận xã NTM.

Để hoàn thành 19 tiêu chí NTM, trong thời gian qua địa phương đã tập trung huy động mọi nguồn lực được gần 295 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các tiêu chí chưa đạt. Trong đó, vốn Trung ương là 76,744 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương 104,544 tỷ đồng, vốn lồng ghép 7,899  tỷ đồng, vốn tín dụng 56,071 tỷ đồng và vốn dân đóng góp là 47,32 tỷ đồng.

Tất cả các nguồn vốn trên đã nhanh chóng giúp cho người dân xã Phú Cần hưởng lợi từ những con đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi... từ đó đã góp phần tăng giá trị SXNN đạt trên 69 triệu đồng/ha/năm.

Xã đã xây dựng được mô hình cánh đồng mẫu lớn với diện tích 500 ha với 607 hộ tham gia, giá trị SX đạt trên 70 triệu đồng/ha/năm. Khi thu nhập trên từng đơn vị diện tích tăng đã góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người năm 2013 của Phú Cần đạt 23,286 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo chỉ còn 6,06% với 167 hộ nghèo.

BÌNH DI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận