Thứ ba, 25/09/2018 08:02 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phụ cấp công vụ

05/10/2012, 10:05 (GMT+7)

Theo quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ quy định đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ bao gồm các đối tượng sau:

Ông Hà Phước Hạnh (Đài Truyền thanh huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh), xin hỏi:

Tôi tham gia đóng BHXH bắt buộc được 23 năm liên tục (từ 1/1989). Trước đây khi huyện chưa điều động tôi về làm Trưởng đài Truyền thanh huyện (tháng 10/2010) thì tôi là Chủ tịch UBND xã, rồi Phó chủ tịch HĐND xã. Tôi được xếp mã số ngạch 01.003 thuộc mã ngạch công chức loại A1, đương nhiên được hưởng phụ cấp chế độ công vụ.

Hiện nay, cơ quan chúng tôi là đơn vị sự nghiệp công lập không có thu do UBND huyện Cầu Ngang ra quyết định thành lập; hưởng lương và sử dụng các khoản kinh phí hoạt động thường xuyên-sự nghiệp thường xuyên đều phụ thuộc do ngân sách Nhà nước cấp toàn bộ 100%, đơn vị thực hiện kinh phí không tự chủ. Xin hỏi, trường hợp của tôi và một số đồng nghiệp khác tương tự như tôi có được công nhận là công chức không? Có được hưởng phụ cấp công vụ như một số cán bộ, viên chức khác hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ quy định đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ bao gồm các đối tượng sau:

Cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách Nhà nước quy định tại Điều 1 Nghị định này, bao gồm:

Cán bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức;

Công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; không bao gồm công chức quy định tại Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP;

Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính Nhà nước quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội áp dụng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; không bao gồm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn; công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;

Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu... và những người được xếp lương theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Như vậy , trước đây ông là cán bộ xã thì thuộc đối tượng hưởng phụ cấp công vụ nhưng ông đã được điều chuyển sang làm ở Đài Truyền thanh huyện thì không thuộc đối tượng theo Nghị định 34.

Từ khi Nghị định 3 được thực hiện có rất nhiều thắc mắc về đối tượng được hưởng chế độ này. Bạn đọc nên liên hệ với Phòng Nội vụ để hỏi và được trả lời.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận