Thứ sáu, 21/09/2018 02:32 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phụ cấp công vụ

22/10/2012, 09:51 (GMT+7)

Theo quy định tại Nghị định số 34 thì đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ gồm:

Bạn đọc gửi từ hòm thư: bvtvtamky@gmail.com xin tư vấn:

Chúng tôi đang công tác tại Trạm Bảo vệ thực vật TP. Tam Kỳ, trực thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Nam. Chúng tôi công tác được 30 năm, có mã ngạch 09.068, hệ số lương 4,98, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, đóng BHXH bắt buộc.

Hiện nay, chúng tôi không được hưởng chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ. Vậy, xin hỏi chúng tôi được hưởng phụ cấp công vụ không?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 34 thì đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ gồm:

+ Cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách Nhà nước bao gồm:

Cán bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức;

Công chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; không bao gồm công chức quy định tại Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP;

Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội áp dụng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; không bao gồm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn; công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;

Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.

+ Đối tượng quy định nêu trên đã được xếp lương hoặc phụ cấp quân hàm theo quy định tại các văn bản sau đây:

Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát;

Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 3/3/2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bảng lương và phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước; bảng lương, phụ cấp, trang phục đối với cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước, chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán viên nhà nước;

Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14/12/2004 của Ban Bí thư về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể;

Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Từ quy định nêu trên thì chỉ những người là cán bộ, công chức (theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Nghị định số 06/2010) thì mới được hưởng chế độ phụ cấp công vụ. Hiện nay, thực hiện Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức, vấn đề chế độ phụ cấp công vụ còn có nhiều ý kiến thắc mắc, vậy nên bạn cần có ý kiến với Phòng Nội vụ để được trả lời cụ thể.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận