Thứ tư, 26/09/2018 05:20 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phụ cấp công vụ

18/11/2011, 16:03 (GMT+7)

Bạn đọc gửi từ hòm thư: phongnongnghiepdakpo@yahoo.com.vn xin hỏi:

Hiện tôi là viên chức công tác tại Phòng NN - PTNT huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai, được hưởng lương 100% từ ngân sách Nhà nước với ngạch cán sự (01.004). Vậy xin hỏi luật gia, tôi có được hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định 57/2011/NĐ-CP của Chính phủ hay không?

Vì UBND huyện xếp sự nghiệp định canh - định cư là đơn vị sự nghiệp khác (sự nghiệp công lập) chưa được UBND huyện giao quyền tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ nên không được hưởng. Nếu được hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định 57/2011/NĐ-CP thì tôi phải chứng minh với UBND huyện những văn bản pháp lý nào?

Trả lời:

Những điều bạn hỏi luật gia đã trả lời trên nhiều số báo gần đây, bạn đón xem để vận dụng. Nay luật gia xin nêu lại những quy định và trả lời về trường hợp của bạn như sau:

Theo quy định tại Nghị định 57 ngày 7/7/2011 của Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách Nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang. Đối tượng áp dụng bao gồm:

Cán bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức; Công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức (không bao gồm công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập)…

Trường hợp của bạn, căn cứ vào ngạch lương mà bạn đang hưởng là ngạch lương cán sự thuộc công chức loại B có mã số ngạch là 01.004; bạn là công chức loại C theo khoản 1 Điều 4 Luật cán bộ, công chức và các điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/ 01 /2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.

Nếu theo quy định trên thì bạn được hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định 57. Căn cứ pháp luật là Nghị định 57 và Luật Cán bộ, công chức, Nghị định 06 quy định những người là công chức; Thông tư số 01 ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức (bảng chuyển xếp lương số 5 quy định nhóm ngạch chức danh và mã số ngạch lương của bạn là công chức loại B, ngạch cán sự).

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận