Thứ ba, 13/11/2018 12:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phụ cấp công vụ

30/11/2011, 11:47 (GMT+7)

Bạn đọc ở các hòm thư: hailephuhai@ymail.com; mailantk10@gmail.com; ntmthu85@gmail.com... đều có chung một câu hỏi liên quan tới phụ cấp công vụ theo Nghị định 57/2011 của Chính phủ.

Bạn đọc ở các hòm thư: hailephuhai@ymail.com; mailantk10@gmail.com; ntmthu85@gmail.com... đều có chung một câu hỏi liên quan tới phụ cấp công vụ theo Nghị định 57/2011 của Chính phủ.

Các bạn đều công tác tại các Trạm Thú y, Trạm Khuyến nông, Phòng NN- PTNT, Đài Truyền thanh huyện... được xếp ngạch lương cán sự, ngạch viên chức. Các bạn hỏi trường hợp của mình có được hưởng phụ cấp công vụ hay không?

Trả lời:

Trong thời gian gần đây chuyên mục Luật sư của bạn nhận được rất nhiều thư của bạn đọc hỏi về chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 57. Luật gia cũng đã trả lời bạn đọc trên nhiều số báo. Nội dung nhiều bạn đọc hỏi thường trùng nhau với mục đích, trường hợp nào thì thuộc đối tượng hưởng phụ cấp công vụ.

 Về vấn đề này, Nghị định 57 đã quy định rất cụ thể (phạm vi điều chỉnh) là cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách Nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và LLVT.

Đối tượng áp dụng là: Cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách Nhà nước quy định ở phần trên (phạm vi điều chỉnh) bao gồm:

+ Cán bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức;

+ Công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức (không bao gồm công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập);

+ Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

+ Người làm việc theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp (không bao gồm người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập);

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn; công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;

+ Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.

Trên đây là những quy định cụ thể, các bạn đọc nghiên cứu để vận dụng.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận