Thứ năm, 20/09/2018 01:48 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phụ cấp công vụ

25/06/2012, 12:22 (GMT+7)

Theo quy định tại Nghị định số 06/2010 và Thông tư số 08/2011 ngày 2/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/201025/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức hướng dẫn về việc xác định công chức như sau:

Bạn đọc gửi từ hòm thư: hoangphungnn@gmail.com xin hỏi:

Tôi hiện đang công tác tại Phòng NN - PTNT, thời gian công tác 26 năm, trình độ chuyên môn: kỹ sư thủy lợi, mã ngạch 13.095, hệ số lương 4,32, hưởng lương từ quỹ lương ngân sách Nhà nước, đóng BHXH bắt buộc. Nay cho tôi xin hỏi, Phòng Nội vụ sắp xếp tôi thuộc viên chức là đúng hay sai?

Trường hợp của tôi có được hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 07/7/2011 và Nghị định số 34 ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ không?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 06/2010 và Thông tư số 08/2011 ngày 2/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/201025/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức hướng dẫn về việc xác định công chức như sau:

Việc xác định công chức phải căn cứ theo quy định tại điều 2 Nghị định số 06/2010 (điều quy định: công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật, làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Nghị định này... Ở cấp huyện: Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng và người làm việc trong Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện, Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng và người làm việc trong Văn phòng UBND quận, huyện nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân; Người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND.

Những người đang làm việc ở các vị trí được pháp luật quy định là công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập mà chưa được tuyển dụng (đang thực hiện chế độ hợp đồng lao động) thì không xác định là công chức.

Theo quy định tại Nghị định số 34/2012 ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và LLVT.

Từ quy định trên thì chỉ những người là cán bộ, công chức mới được hưởng phụ cấp công vụ, còn những người là viên chức thì không được hưởng. Trong thực tế hiện nay việc sắp xếp lại viên chức, công chức theo Nghị định 06/2010 và Thông tư số 08/2011 còn nhiều vấn đề bấp cập trong thực hiện và có rất nhiều ý kiến cho rằng việc chuyển từ công chức sang viên chức là không đúng. Việc chuyển đổi sắp xếp có liên quan đến rất nhiều văn bản và cơ quan nội vụ các cấp là những người thực hiện theo thẩm quyền. Vấn đề này cá nhân cần phản ánh về Phòng Nội vụ, Sở Nội vụ để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Những vấn đề trên luật gia xin nêu các văn bản để bạn đọc nghiên cứu vận dụng, nếu còn vướng mắc thì nên kiến nghị các cơ quan chuyên môn để bảo vệ quyền lợi của mình theo luật định.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận