Thứ tư, 21/11/2018 06:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phụ cấp thâm niên

04/10/2010, 12:16 (GMT+7)

Anh Trần Văn Giảng ở Nghệ An xin hỏi:

Tôi 54 tuổi, công tác tại Hạt Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã; được xếp lương ngạch chuyên viên kỹ thuật chứ không được xếp theo ngạch kiểm lâm viên vì trước đây tôi học nghề công nhân kỹ thuật và công tác ở Hạt Kiểm lâm. Năm 2001, thực hiện đề án đổi mới tôi được điều về địa bàn xã làm công việc của kiểm lâm viên.

Khi thực hiện Nghị định 76 và thông tư số 04 phụ cấp thâm niên nghề thì tôi không được hưởng chế độ vì không được xếp vào ngạch kiểm lâm viên, như vậy rất thiệt thòi cho tôi vì thực chất chúng tôi đang làm việc của kiểm lâm viên nhưng lại không được hưởng chế độ ưu đãi. Mong luật sư giúp giải quyết vướng mắc.

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định 76 ngày 15/9/2009 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 04 ngày 24/12/2009 của liên bộ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 76 quy định những đối tượng được áp dụng chế độ phụ cấp thâm niên nghề trong ngành kiểm lâm bao gồm: Cục trưởng và Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Chi cục trưởng và Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Hạt trưởng và Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, kiểm lâm viên (kiểm lâm viên chính, kiểm lâm viên, kiểm lâm viên cao đẳng, kiểm lâm viên trung cấp và kiểm lâm viên sơ cấp).

Căn cứ vào thời gian làm việc theo hồ sơ cán bộ, công chức quyết định mức phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của trong ngành. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Nội vụ để phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu giải quyết.

Từ quy định trên và thực tế việc làm các thủ tục để hưởng phụ cấp thâm niên nghề theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ thì cán bộ, công chức phải làm bản kê khai ngày, tháng, năm được bổ nhiệm chức danh kiểm lâm viên và được xếp lương theo mã ngạch, bậc kiểm lâm viên (có bản phô - tô quyết định) để các cơ quan có thẩm quyền xét duyệt; nếu có thời gian giãn đoạn ở các ngành khác cũng phải kê khai kèm theo các quyết định để cơ quan có thẩm quyền xét cộng dồn thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Do anh không được xếp lương vào ngạch kiểm lâm viên nên anh không thuộc đối tượng điều chỉnh theo các văn bản trên, nên anh không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề trong ngành kiểm lâm. Về thực tế từ năm 2001, anh làm việc tại địa bàn xã làm công việc của một kiểm lâm viên nhưng lại không được bổ nhiệm và xếp ngạch kiểm lâm viên đó là sự bất hợp lý. Về vấn đề này anh cần có đơn đề nghị với thủ trưởng đơn vị xem xét đề nghị với cấp có thẩm quyền chuyển xếp lương cho anh theo ngạch kiểm lâm viên. Trên cơ sở xếp ngạch thì anh sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên nghề theo quy định.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận