Thứ tư, 29/01/2020 03:24 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Phụ cấp thu hút đặc thù

19/02/2013, 09:47 (GMT+7)

Tôi và các đồng nghiệp rất quan tâm đến chế độ của Nhà nước cũng như TP Hà Nội đối với những cán bộ làm việc ở Trung tâm y tế chuyên chăm sóc và điều trị cho người cai nghiện.

Bạn đọc gửi từ hòm thư: hoaianyt@gmail.com xin hỏi:

Tôi học y tá điều dưỡng mới vào làm việc cho một Trung tâm y tế chuyên chăm sóc và điều trị cho người cai nghiện trên địa bàn TP Hà Nội. Tôi và các đồng nghiệp rất quan tâm đến chế độ của Nhà nước cũng như TP Hà Nội đối với những cán bộ làm việc ở môi trường này.

Trả lời:

Theo quy định tại Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND TP Hà Nội về việc quy định chế độ phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn TP Hà Nội như sau:

Chế độ phụ cấp thu hút đặc thù, phụ cấp ưu đãi y tế, phụ cấp ưu đãi giáo dục, phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ, viên chức làm công tác quản lý đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn TP Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các Trung tâm đóng cách xa trung tâm TP 50 km trở lên:

- Hệ số phụ cấp bằng 1,4 lần mức lương tối thiểu: Áp dụng đối với cán bộ, viên chức làm nhiệm vụ trực tiếp điều trị cai nghiện, chữa trị cho gái mại dâm, nhiễm HIV; nhân viên bảo vệ, cán bộ quản lý, giáo dục; cán bộ quản lý nhà ăn, quản lý lao động SX và cán bộ khác trực tiếp tiếp xúc với đối tượng.

- Hệ số phụ cấp bằng 1,25 lần mức lương tối thiểu: Áp dụng đối với cán bộ, viên chức làm công tác quản lý hành chính, không trực tiếp tiếp xúc với đối tượng.

2. Phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các Trung tâm còn lại đóng trong địa bàn TP:

- Hệ số phụ cấp bằng 1,25 lần mức lương tối thiểu: Áp dụng đối với cán bộ, viên chức làm nhiệm vụ trực tiếp điều trị cai nghiện, chữa trị cho gái mại dâm, nhiễm HIV; Nhân viên bảo vệ, cán bộ quản lý, giáo dục; Cán bộ quản lý nhà ăn, quản lý lao động SX và cán bộ khác trực tiếp tiếp xúc với đối tượng.

- Hệ số phụ cấp bằng 1,1 lần mức lương tối thiểu: Áp dụng đối với cán bộ, viên chức làm công tác quản lý hành chính, không trực tiếp tiếp xúc với đối tượng.

3. Phụ cấp ưu đãi y tế, phụ cấp ưu đãi giáo dục, phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ, viên chức làm công tác quản lý: Thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 13/2007/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 20/8/2007 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và Tài chính

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2013.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận