Thứ năm, 20/09/2018 10:33 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phụ cấp thu hút

25/12/2012, 09:04 (GMT+7)

Xin luật gia nói cụ thể hơn về đối tượng hưởng trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng theo điều 6 Nghị định 116/2010 của Chính phủ.

Bạn đọc gửi từ hòm thư: phamtruyen2011@gmail.com xin tư vấn:

Xin luật gia nói cụ thể hơn về đối tượng hưởng trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng theo điều 6 Nghị định 116/2010 của Chính phủ. Tôi đang công tác UBND xã từ tháng 10/2005 cho đến nay, xã tôi thuộc xã đặc biệt khó khăn, vậy tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu không hay là chỉ áp dụng cho đối tượng nào đến xã đặc biệt khó khăn từ ngày Nghị định 116 có hiệu lực thi hành trở về sau, đủ 3 năm đối với nữ và 5 năm đối với nam thì mới được hưởng trợ cấp này?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong LLVT công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và Thông tư liên tịch số 08/2011 ngày 21/8/2011 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ thì bạn công tác ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn từ năm 2005, tức là trước khi Nghị định 116 có hiệu lực thi hành (1/3/2011). Như vậy bạn sẽ được hưởng phụ cấp thu hút theo nghị định này kể từ ngày 1/3/2011 đồng thời được hưởng phụ cấp công tác lâu năm với mức 0,5 (mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm) theo điều 5 Nghị định 116.

Đối với việc hưởng trợ cấp chuyển vùng và trợ cấp lần đầu (quy định tại Điều 6 của Nghị định) quy định: Đối tượng đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau:

Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung; Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình;

Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Vì vậy, bạn cần xem lại từ khi bạn đến công tác ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn này bạn đã được hưởng các chế độ này chưa, nếu chưa được hưởng thì đề nghị cơ quan xem xét và nếu được hưởng rồi thì chỉ được hưởng một lần thôi vì theo nguyên tắc: Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong LLVT thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận